کینه و نفرت شاه از جان اف کندی

کینه و نفرت شاه از جان اف کندی

محمد رضا پهلوی در طول سلطنت 37 ساله خود ، هشت‌ رئیس‌ جمهور آمریکا را درک کرد: روزولت، ترومن، آیزنهاور، کندی، جانسون، نیکسون، جرالد فـورد و کـارتر.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

محمد رضا پهلوی در طول سلطنت 37 ساله خود ، هشت‌ رئیس‌ جمهور آمریکا را درک کرد: روزولت، ترومن، آیزنهاور، کندی، جانسون، نیکسون، جرالد فـورد و کـارتر. پنـج رئیس جمهور دمکرات و سه جمهوریخواه(حدود‌ 25 سال دمکرات و 12 سال جمهوریخواه). محمد رضا پهلوی از دو تن از‌ رؤسای جمهوری آمـریکا دل‌ خوشی‌ نداشت(کندی و کارتر). هر دو اینها دمکرات و موجب تضعیف سلطنت شاه شدند و آخرین آن هرچند سـعی در حفظ نظام سلطنتی ایـران داشـت ولی در نهایت با اشتباهات سیاسی خود، سقوط شاه‌ را به صورتی غیر مستقیم تسریع کرد. هنگامی که یک‌ خبرنگار‌ آمریکایی‌ در مورد محبوب ترین رؤسای‌ جمهور‌ آمریکا‌ نظر شاه را می‌پرسد، شاه جوابی می‌دهد که نشان از نارضایتی وی از برخی سیاستهای آمریکا در گذشته دارد. او مـی‌گوید«وقتی دربـارهء آمریکای‌ نجیب‌ و نیرومند فکر می‌کنم نام آیزنهاور، اورل هریمن، ریچارد نیکسون، ترومن و لیندون‌ جانسون به ذهنم خطور می‌کنند.» چنین به نظر می‌رسد نام نبردن شاه از کندی در بین سایر رؤسای جمهوری آمریکا‌ ناشی‌ از‌ نـاراحتی وی از کـندی اسـت. بعدها جیمی کارتر دمکرات نیز پا جای پای کندی گذاشت.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •