جامعه ایرانی و تحرک اجتماعی بالا

جامعه ایرانی و تحرک اجتماعی بالا

جنس جامعه ایرانی این بود که تحرک اجتماعی در آن بالا بود و این پتانسیل وجود داشت که فردی از فرش به عرش برسد و برعکس...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

بیشتر مقامات و مسئولان بلندپایه قاجاری به طبقات پایین جامعه تعلق داشتند. اکثر این افراد که موفق به کسب مسئولیت‌هایی چون صدارت می‌شدند از اختیارات بالایی برخوردار بودند و گاه با استفاده از نقاط ضعف پادشاهان، به آنها نزدیک می‌گشتند. در واقع جنس جامعه ایرانی این بود که تحرک اجتماعی در آن بالا بود و این پتانسیل وجود داشت که فردی از فرش به عرش برسد و برعکس؛
«در هر کشور، شخصیت وزیری که اداره امور به دست وی سپرده شده است، در پیشرفت یا در انحطاط دولت مؤثر است. اما در هیچ سرزمینی مانند ایران، کسی که به مقام صدراعظمی می‌رسد، دراین مورد این چنین نقش قاطعی ندارد. این مقام، که تاکنون برای اغلب صاحبان آن سرنوشت شوم به ارمغان آورده است، بعد از شش سال خالی ماندن، به حاجی میرزاحسین خان تفویض گردید. صدراعظم در عین حال وزیر امور خارجه هم بود. در دوران سلطنت دودمان قاجار، اشراف قدیم از نزدیک شدن بر مسند قدرت، دور نگه داشته شدند. در زمان پادشاهان مذکور کسانی که مقامات بلند و مهمی را دربست تصاحب کردند، اغلب به طبقات پائین‌تر تعلق داشتند. از این دست اشخاص یکی «سپهسالار اعظم حاج میرزا حسین خان» بود. او که توانسته قامت خود را با کسوت صدراعظمی بیاراید، اگر هم به عنوان خدمتگزار خاص، نجیب‌زاده و از تبار بزرگان نیست، اما استعداد این را دارد که اغلب با توجه به نقاط ضعف پادشاء خود، گاهی از این موضوع به نفع خود استفاده کند و از این طریق، سنگ صبور ناصرالدین شاه گردد.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •