اختلاس در بانک ملی در دوره رضاشاه

اختلاس در بانک ملی در دوره رضاشاه

در دوره رضاشاه، برخی از کارشناسان آلمانی در حوزه مالی و اقتصادی ایران از جمله بانک ملی استخدام شدند. بلات آلمانی از جمله این افراد است که به عنوان اولین رئیس بانک ملی  کار خود را آغاز کرد؛ اما وی با استفاده از موقعیت خود و همدستی تیمورتاش، دست به اختلاس و فساد مالی گسترده‌ای زد ...

کافه تاریخ- کشکول

 

در دوره رضاشاه، برخی از کارشناسان آلمانی در حوزه مالی و اقتصادی ایران از جمله بانک ملی استخدام شدند. بلات آلمانی از جمله این افراد است که به عنوان اولین رئیس بانک ملی  کار خود را آغاز کرد؛ اما وی با استفاده از موقعیت خود و همدستی تیمورتاش، دست به اختلاس و فساد مالی گسترده‌ای زد که در نهایت باعث برکناری‌اش از این سمت شد:

«حسینقلی خان نواب تخلفاتی در بانک کشف کرده بعرض رساند، معلوم شد معاملاتی بدون وثیقه کافی شده و خساراتی وارد آمده است، لیندن بلات رئیس بانک زیاد مقید به رعایت نظرات هیئت نظارت نبوده است و شاید متکی به تیمور تاش، درهرحال اختلاساتی مسلم شد. لیندن بلات بخیال گریز می افتد به بهانه مرض و معالجه با اجازه مسافرت می‌کند. فوگل نایب رئیسی چاره را در فرار می‌بیند. شاه شخصا به بانک رفته و طلای وثیقه را بازدید می‌فرمایند نقصی نداشت است.

و فوگل مفقودالاثر می‌شود، آیرم در گاراژها معلوم می‌کند که دندانسازی آلمانی به دعوتی به بغداد رفته است تفحص می‌کند هیچ جا او را در اتومبیل نمی‌یابند. بعدها کاشف بعمل آمد که در صندوق پشت اتومبیل پنهان بوده است. به این تدبیر از سرحد می‌گذرد در بغداد معطل نشده به بیروت می‌رود. حال ۷۰ نفر آلمانی در بانک مستخدمند و دولت، فوگل را از حکومت شاه می‌خواهد وی ناچار انتحار می‌کند.

این واقعه از برای آلمان نهایت اهمیت را داشت عده کثیری متخصصین آلمانی در ادارات‌ها کار می‌کنند به طوریکه می‌شود گفت سیاست آلمان در ایران رو به غلبه دارد و بانک ملی قلب اقتصاد است. لیندن بلان از راه قانونی ملجاء شده با وکیل مدافعی بتهران آمد به ۱۸ ماه حبس و ۲۰۰۰ لیره و ۴۶ هزار ریال محکوم شد! (۶۳هزار تومان)»

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •