امیرکبیر و حذف مستمری شاهزادگان

امیرکبیر و حذف مستمری شاهزادگان

امیر از یک طرف به وسیله معتمدان با نیروی نظامی جدیدی که ترتیب داده بود، مالیات‌های عقب‌افتاده را وصول کرد و از طرف دیگر، کلیه مستمری‌های گزاف را که بدون استحقاق به درباریان می‌دادند از بودجه حذف نمود...

کافه تاریخ- کشکول

 

یکی از مهمترین مشکلات امیرکبیر در آغاز صدارت، امور مالی و هزینه‌های گزافی بود که برخی از افراد و مسئولین بدون حساب و کتاب دریافت می‌کردند. از این رو، امیر وارث دولتی با خزانه خالی و تعهدات دولتی فراوان بود که در نهایت اصلاحات مالی و کینه‌توزی افرادی را که از این اصلاحات متضرر شده بودند، به دنبال داشت:
«امیرکبیر، در آغاز صدارت خود علاوه بر وجود مشکلات سیاسی و طغیان‌های داخلی با خزانه تهی و هرج و مرج امور مالی کشور و تعهدات دولتی که از زمان محمدشاه باقی مانده بود، مواجه شد. بودجه کشور در حدود یک میلیون تومان کسر درآمد داشت و فرار از پرداخت عوارض و مالیات برای فرمانروایان و حکام ایالات و ولایات عادی ثانوی شده بود. امیر از یک طرف به وسیله معتمدان با نیروی نظامی جدیدی که ترتیب داده بود، مالیات‌های عقب‌افتاده را وصول کرد و از طرف دیگر، کلیه مستمری‌های گزاف را که بدون استحقاق به درباریان می‌دادند از بودجه حذف نمود و علاوه بر آن اصل صرفه‌جویی در هزینه، حتی هزینه‌های دربار سلطنت و شخص ناصرالدین شاه را اجرا نمود و در اندک مدتی بین درآمد و هزینه کشور تعادل برقرار ساخت؛ اما حذف مستمری‌ها و جلوگیری از حیف و میل اموال و دارایی دولت، جمع کثیری از شاهزادگان و درباریان و نوکران دربار و حتی مهدعلیا مادر شاه را که از دخالت امیر در امور اندرون شاه سخت به خشم آمده بود، علیه آن مرد فداکار برانگیخت.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •