گروه های مذهبی در ابتدای دوره پادشاهی محمدرضا شاه

گروه های مذهبی در ابتدای دوره پادشاهی محمدرضا شاه

با جان گرفتن مذهب در صحنه سیاسی ایران، تشکل‌های مذهبی و سـیاسی بـرای مقابله با گروه‌های منحرف و دارای افکار ضددینی و استعماری ظهور کردند. برای نمونه، امام خمینی(ره) کتاب کشف‌الاسرار (کشف اسرار) را در چنین فضایی نوشتند.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

یکی از ویژگی‌ها مهم فترت سیاسی و عدم قدرت مقتدر در فاصله زمانی سقوط رضاشاه و قدرت‌یابی فرزندش محمدرضا، پیدایش و قدرت‌یابی گروه‌های جدید و یا سرکوب شده در دوره رضاشاه است. گروه‌های مذهبی از جمله این گروه‌ها است که با توجه به فضای سیاسی جدید مجال عرض‌اندام و فعالیت را یافتند. 
«گرچه ایران در دوران اشغال، شاهد اتفاقات شومی بود اما در کـنار ایـن حـوادث، وقایع و اتفاقات دیگری نیز در حال شکل‌گیری بود که بر تحولات آینده کشور تأثیری بسیار حیاتی داشت. باتوجه به اینکه فعالیت‌های مذهبی در دوره رضـاشاه بـه شـدت سرکوب می‌گردید، با سقوط وی فرصتی ایجاد شد که فعالیت‌های مذهبی پس از یک دوره فترت طولانی مجدداً جانی تازه بگیرند. راه افتادن دسته‌های عزاداری، گرایش زنان به حجاب، رونق مجالس تعزیه و روضه‌خوانی، چاپ کتاب‌ها و نشریات دینی، رونـق مدارس و حوزه‌های دینی و ... دراین دوره فضای جدیدی را در ایران به وجود آورد. این فضای جدید به تحولات بعدی ایران به خصوص جـریان نـهضت مـلی نـفت خـدمات شایسته‌ای کرد. با جان گرفتن مذهب در صحنه سیاسی ایران، تشکل‌های مذهبی و سـیاسی بـرای مقابله با گروه‌های منحرف و دارای افکار ضددینی و استعماری ظهور کردند. برای نمونه، امام خمینی(ره) کتاب کشف‌الاسرار (کشف اسرار) را در چنین فضایی نوشتند. در این فضا شرایط جدیدی نیز برای حضور علمای بـزرگ نـجف و قـم در صـحنه ً سیاسی ایران فر اهم آمد. مرجعیت پس از فوت آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی مجدداً به ایران انتقال یافت و آیت‌الله بروجردی مرجع شیعیان شد. در آن زمان، جو عـمومی جامعه نشان می‌داد که ایران دارای فضای مذهبی جدیدی شده است کـه در تـحولات سیاسی اجتماعی دوران بعد نقش محوری ایفا خواهد کرد.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •