شاه مدرنی که دلقک داشت!

شاه مدرنی که دلقک داشت!

شاه به ظاهر فردی مدرن بود؛ پادشاهی ترقی خواه که حتی مسافرت هایش نیز در راستای بهبود وضع کشور صورت می گیرد. این ظاهر ماجرا بود، اما واقعیت چیز دیگری بود.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

شاه به ظاهر فردی مدرن بود؛ پادشاهی ترقی خواهی که حتی مسافرت هایش نیز در راستای بهبود وضع کشور صورت می گیرد. این ظاهر ماجرا بود، اما واقعیت چیز دیگری بود. شاهی سنتی که دلقک داشت و دلقک خود را حتی در سفرهای خارجی نیز همراه خود می برد:
«موقعی که همراهان شاه از هواپیما خارج می شدند، همسر سفیر که در کنارم ایستاده بود، نام و مشخصات هر کدامشان را آهسته در کنار گوشم زمزمه می کرد: «این خانم قد کوتاه شیک پوش شهربانوست. آن چهار نفری که همین الان کنار اعلیحضرت قرار گرفتند، اولی اسدالله علم وزیر دربار، دومی سپهبد ایادی پزشک مخصوص، سومی شاهزاده دولو از دوستان نزدیک شاهنشاه، چهارمی قلی ناصری دلقک مخصوص دربار هستند.
با تعجب پرسیدم: دلقک مخصوص دربار؟!... منظورتان این است که مثل قرون وسطی دربار ایران هم دلقک مخصوص دارد؟
-بله، شاهنشاه بعضی اوقات که دچار افسردگی خاطر می شوند، خیلی علاقه مند هستند کسی برایشان جوک بگوید تا دلشاد شوند.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •