حزب دموکرات و نارضایتی از دعوت شاه به آمریکا

حزب دموکرات و نارضایتی از دعوت شاه به آمریکا

با اینکه در کاخ سفید و سطح بالای حکومت آمریکا بازدید شاه از آمریکا امری کاملاً عادی می‌نمود، در سطوح پائین‌تر، چه در دولت و چه در تشکیلات حزب دمکرات نارضایتی‌هائی از این دعوت بچشم می‌خورد...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

بعد از انتخاب کارتر به عنوان رئیس‌جمهور، موضوع حقوق بشر به عنوان سیاست اصلی کارتر و همفکرانش مورد توجه قرار گرفت. این موضوع تا حدودی روابط آمریکا با کشورهای ناقض حقوق بشر را تحت تأثیر قرار داد. بر این اساس رابطه شاه و آمریکا نیز تا حدودی تحت تأثیر قرار گرفت و نحوه رابطه با شاه مورد سؤال و چالش قرار گرفت:
«وقتی که از شاه بعنوان یکی از نخستین رهبرانی که قرار بود با رئیس جمهوری جدید آمریکا در واشنگتن ملاقات کنند دعوت بعمل آمد، این بازدید امری عادی و دنباله طبیعی روابط روسای جمهوری آمریکا با شاه ایران طی سی و پنج سال گذشته بود. با وجود این از نظر بافت حکومت کارتر و عناصری که در این حکومت رخنه کرده بودند بازدید رسمی شاه از آمریکا کمی غیرعادی می‌نمود. حکومت کارتر مسئله حقوق بشر و احترام به اصول و موازین حقوق بشر را از طرف کشورهای جهان بعنوان یکی از معیارهای اصلی روابط خود با کشورهای دیگر قرار داده بود و حکومت شاه بعنوان یک حکومت غیردموکراتیک که اصول حقوق بشر را نقض کرده شناخته شده بود. بنابراین با اینکه در کاخ سفید و سطح بالای حکومت آمریکا بازدید شاه از آمریکا امری کاملاً عادی می‌نمود، در سطوح پائین‌تر، چه در دولت و چه در تشکیلات حزب دمکرات نارضایتی‌هائی از این دعوت بچشم می‌خورد و بعضی‌ها علناً از اینکه رئیس کشوری که اصول حقوق بشر را رعایت نمی‌کند مهمان رسمی پرزیدنت کارتر است ابراز انزجار می‌کردند.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •