تامل مسافران خارجی بر غذاهای ایرانی عصر قجری

تامل مسافران خارجی بر غذاهای ایرانی عصر قجری

شربت را زیاد دوست می‌دارند، شربتیات و حلویات را از هر قبیل طالب باشند و از آب میوه‌ها، شربت‌های غیرمعتنابهی می‌سازند...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

برای مسافران خارجی خوراک ایرانیان محل توجه و تامل بود. غذای ایرانیان قاجاری، غذای چندان متفاوت و خاصی با غذاهای امروزی نبود. مردم قاجار نیز با پرهیز از غذاهای غیراسلامی که به توصیه قوانین اسلامی غیرحلال محسوب می‌شوند، از غذاهای حلال گوشتی و گیاهی استفاده می‌کردند:
«ایرانیان عموما گوشت کمتر می‌خورند، گوشتی که صرف می‌شود، غالبا گوشت بره و گوسفند و بزغاله و مرغ است. گوشت گاو و شتر و کبوتر و شکار و ماهی به قلیل استعمال می‌کنند و به پیرامون گوشت خوک مطلقاً نمی‌گردند. غذای آنها اکثرأ برنج و لبنیات و سبزی‌ها و میوه هاست. شربت را زیاد دوست می‌دارند، شربتیات و حلویات را از هر قبیل طالب باشند و از آب میوه‌ها، شربت‌های غیرمعتنابهی می‌سازند، که با مشک و عنبر و گلاب و بیدمشک و عرق میخک و دارچین و غیره معطر کرده صرف می‌کنند.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •