امیرکبیر؛ بانی فرهنگ نوین ایران

امیرکبیر؛ بانی فرهنگ نوین ایران

در مورد فرهنگ، امیر را باید بانی و مؤسس فرهنگ نوین ایران دانست زیرا او به وسیله احیاء روزنامه، تأسیس مدرسه دارالفنون، انتشار کتب فنی، بهداشتی و اعزام محصلین به اروپا و استخدام معلمین اروپایی، در حقیقت نقشی از آمال و آرزوهای اصلاح‌طلبانه خود را جلوه‌گر ساخت.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

امیرکبیر از جمله بانیان و اصلاحگران امور فرهنگی و تأسیس برخی از نهادهای مدرن فرهنگی همچون مدرسه و روزنامه بود. در زمینه مدرسه، تأسیس دارالفنون مهمترین اقدام امیرکبیر بود که ساختار آن بسیار شبیه به مدرسه‌های غربی بود و بسیاری از معلمان آن از خارج استخدام شده بودند.

«در مورد فرهنگ، امیر را باید بانی و مؤسس فرهنگ نوین ایران دانست زیرا او به وسیله احیاء روزنامه، تأسیس مدرسه دارالفنون، انتشار کتب فنی، بهداشتی و اعزام محصلین به اروپا و استخدام معلمین اروپایی، در حقیقت نقشی از آمال و آرزوهای اصلاح‌طلبانه خود را جلوه‌گر ساخت. بنای دارالفنون که نقشه آن به وسیله میرزارضا مهندس (از محصلین اعزامی ایران به انگلستان در زمان فتحعلی‌شاه) تهیه شده بود، به سال ۱۲۶۶ قمری آغاز شد و یک سال طول کشید. سال بعد امیر هیئتی از معلمین اتریشی را برای تدریس در دارالفنون استخدام نمود. این هیئت به سال ۱۲۶۸ به تهران رسیدند. در بین آنان کاپیتان زاتی استاد مهندسی، کارنوتااستاد عملیات کوهستانی در رشته نظام و دکتر پولاک، استاد داروسازی بودند. دارالفنون دارای هفت شعبه: پیاده‌نظام، توپخانه، مهندسی، سواره نظام پزشکی و جراحی، داروسازی و معدن شناسی بود و هر یک از استادان اروپایی یکی از محصلین اعزامی ایران به اروپا را که اینک به ایران بازگشته بودند، برای مترجمی خود انتخاب کردند. علاوه بر رشته‌های فوق الذکر تاریخ، جغرافیای طبیعی، ریاضی، زبان فرانسه و امثال آنها نیز، در دارالفنون تدریس می‌شد. کارخانه شمع کافورسازی، آزمایشگاه فیزیک، شیمی، داروسازی و نیز یک چاپخانه و یک کتابخانه از مؤسسات وابسته به دارالفنون بودند.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •