فرمانده با نفوذ نظامی در سالهای پیش از انقلاب

فرمانده با نفوذ نظامی در سالهای پیش از انقلاب

طوفانیان در سراسر جهان مورد احترام بود، نه فقط به عنوان یک افسر کار آمد بلکه به عنوان قابل ترین تاجری که «اردنانس» بزرگ خود را در تهران اداره می‌کرد. او تنها افسر نیروی هوایی بود که توانسته بود به صفوف بالای مشاوران نظامی‌شاه رخنه کند...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

برخی از فرماندهان نظامی شاه به دلیل روابط نزدیک و صمیمی با شاه، همواره انتظار کسب قدرت و سمتهای خاص سیاسی از طرف شاه را نیز داشتند. این موضوع تا حدودی ناشی از نفوذ سیاسی و اقتصادی برخی از فرماندهان نظامی در امور سیاسی نیز بود. در این بین 4 نفر از فرماندهان نظامی روابط بسیار نزدیکی با شاه داشتند:
«طوفانیان در سراسر جهان مورد احترام بود، نه فقط به عنوان یک افسر کار آمد بلکه به عنوان قابل ترین تاجری که «اردنانس» بزرگ خود را در تهران اداره می‌کرد. او تنها افسر نیروی هوایی بود که توانسته بود به صفوف بالای مشاوران نظامی‌شاه رخنه کند، زیرا اکثر فرماندهی‌های برجسته و پستهای مهم در اختیار افسران نیروی زمینی بود. طوفانیان از این بابت هم خیلی به خود می‌بالید. اما تا حدی ناراحت بود. فکر می‌کرد به عنوان مسن‌ترین، ارشدترین و شاید قابل ترین افسر در ایران، می‌بایست وزارت جنگ را بر عهده داشته باشد، معتقد بود که او می‌بایست نخست وزیر می‌شد، نه ازهاری. بعد از آن هم کمترین کاری که شاه می‌بایست بکند، انتصاب او به ریاست ستاد مسترک بود.
این چهار مرد، قره باغی، ربیعی، حبیب اللهی و طوفانیان به شاه بسیار نزدیک بودند و هرکدام فکر می‌کردند که رابطه خصوصی‌تری با شاه دارند. آنها شاه را تقریباً می‌پرستیدند، وفاداری شدید آنها در شیوه سازماندهی شاه، بیشتر شده بود.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •