توهمات محمدرضا پهلوی از دموکراتیک بودن حکومتش!

توهمات محمدرضا پهلوی از دموکراتیک بودن حکومتش!

ژان ژاک روسو فیلسوف سیاسی در کتاب قرارداد اجتماعی بیان می دارد که پادشاهان همیشه می خواهند مستبد و مطلق العنان باشند.  نفع آن ها در این است که ملت ناتوان و بدبخت باشد و هیچ وقت نتواند در مقابل آنان مقاومت نماید.

کافه تاریخ- کشکول

 

ژان ژاک روسو فیلسوف سیاسی در کتاب قرارداد اجتماعی بیان می دارد که پادشاهان همیشه می خواهند مستبد و مطلق العنان باشند.  نفع آن ها در این است که ملت ناتوان و بدبخت باشد و هیچ وقت نتواند در مقابل آنان مقاومت نماید. محمدرضا شاه نیز از زمان رسیدن به قدرت بویژه پس از کودتای 28 مرداد 1332 از هر فرصتی برای توجیه روش استبدادی خود استفاده می نمود، گاهی تعداد زیاد بیسوادان در کشور را بهانه می کرد، مثلاً وی در مصاحبه ای با اوریانافالاچی بیان داشته بود که: «باور کنید وقتی سه چهارم ملتی خواندن و نوشتن نمی دانند، جز از راه اقتدار کامل نمی توان اصلاحات کرد.  یا در گفتاری دیگر و در مصاحبه ای که به تاریخ 8آبان 1355 با روزنامه کیهان انجام داده بود، دموکراسی غرب را پوچ و بی معنی دانسته بود: «دموکراسی، اگر وجود داشته باشد، جز این کاری که ما می کنیم چه  میتواند باشد؟راستی،دموکراسی چیست؟» این موارد نشان از آن دارد که محمدرضا شاه در دوران حکومت خود و علی الخصوص دو دهه پایانی آن برای ادامه روش استبدادی و همچنین مخالفت با مؤلفه ها و قواعد دموکراتیک از هیچ کوششی فرو گذار نمی کرد و مخالفین خود را نیز به شدت سرکوب می نمود.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •