می خواستند ساواک وابسته اسرائیل باشد

می خواستند ساواک وابسته اسرائیل باشد

برای ارتقاء این اداره کل به سطح مورد نظر محمدرضا از انگلستان و آمریکا درخواست استاد ضد براندازی کردم. صلاحشان نبود که بفرستند و می‌خواستند که ساواک وابسته و متکی به اسرائیل باشد. از نیمرودی خواسته شد و برجسته‌ترین متخصص ضدبراندازی اسرائیل را به تهران اعزام داشت...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

ساواک دارای چندین اداره کل بود که اداره کل سوم آن به دلیل وظایف امنیتی و سیاسی مهمتر از سایر ادارات بود. اداره کل سوم چندین اداره و شعبه مختلف داشت که وظیفه اداره اول آن کشف و براندازی مخالفان رژیم در سطوح و طیف‌های مختلف بود. شاه اهمیت خاصی برای این اداره قائل بود و هزینه و تلاش زیادی جهت ارتقا کیفیت آن انجام داد:
«در میان ادارات اداره کل سوم، اداره یکم از اهمیت ویژه برخوردار بود که در زمان من در آن پرسنلی مانند پرویز ثابتی (رئیس اداره یکم شد)، عطارپور، پرویز فرنژاد چهره های جوان و شاخص بودند. وظیفه اداره یکم، که مهم‌ترین بخش وظایف اداره کل سوم را تشکیل می‌داد عبارت بود از کشف سازمان‌ها و شبکه‌های براندازی در سطح کشور و یا براندازی منطقه‌ای و محلی (خودمختاری یا تجزیه). طبعاً هرگونه حرکت سیاسی مخالف با محمدرضا در این عنوان جای می‌گرفت و درجات مختلفی داشت: از فعالیت‌های ساده سیاسی گرفته تا تشکیل گروه با مرام و رویه ضدسلطنت تا قیام مسلحانه و ترور. اداره یکم نیز برحسب موضوعات کار خود و مسائل تخصصی جانبی به بخش‌ها و دوایر و شعب تقسیم می‌شد و به دلیل اهمیت وظایف اداره کل سوم، از بدو ورود کلیه احتیاجات آن را از نظر پرسنل و آموزش و وسایل و بودجه سری و غیره به وفور تأمین می‌کردم. طبعاً انتظار محمدرضا این بود که وظایف امنیت داخلی در بهترین سطح انجام شود، ولی این سطح تا زمانیکه در ساواک بودم تحقق نیافت و خود مقدم (مدیر کل سوم) به علت مشکل بودن نوع فعالیت موفقیت خود را متوسط توصیف می‌کرد. برای ارتقاء این اداره کل به سطح مورد نظر محمدرضا از انگلستان و آمریکا درخواست استاد ضد براندازی کردم. صلاحشان نبود که بفرستند و می‌خواستند که ساواک وابسته و متکی به اسرائیل باشد. از نیمرودی خواسته شد و برجسته‌ترین متخصص ضدبراندازی اسرائیل را به تهران اعزام داشت.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •