پیمان سه گانه پس از اشغال ایران توسط متفقین

پیمان سه گانه پس از اشغال ایران توسط متفقین

به موجب این پیمان که در نه فصل و سه ضمیمه می باشد دولتهای انگلستان شوروی متعهد شدند استقلال و تمامیت اراضی ایران را محترم شمرده با دولت ایران متحد شوند و از خاک این کشور در برابر هر تجاوزی از جانب آلمان دفاع کنند و حداکثر شش ماه پس از خاتمه جنگ قوای خود را از ایران بیرون ببرند.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

بعد از اشغال رسمی ایران توسط متفقین، پیمانی تحت عنوان پیمان سه‌گانه به امضای اسمیرنوف سفیر شوروی، بولارد وزیر مختار انگلیس و علی سهیلی وزیر امور خارجه ایران رسید. یکی از علل امضای این پیمان ترس انگلیس از اشغال ایران توسط شوروی بعد از اتمام جنگ بود. از این رو دو کشور تعهداتی را نسبت به ایران پذیرفتند و در مقابل ایران نیز متقابلاً ملزم به رعایت تعهداتی نسبت به دو کشور گردید:

«به موجب این پیمان که در نه فصل و سه ضمیمه می باشد دولتهای انگلستان شوروی متعهد شدند استقلال و تمامیت اراضی ایران را محترم شمرده با دولت ایران متحد شوند و از خاک این کشور در برابر هر تجاوزی از جانب آلمان دفاع کنند و حداکثر شش ماه پس از خاتمه جنگ قوای خود را از ایران بیرون ببرند. ضمناً دو دولت متعهد شدند معاضدت و همکاری ارتش ایران را در هیچیک از عملیات نظامی علیه آلمان تقاضا ننموده و در مورد مسائل مالی ناشی از اقامت قشون خود در ایران هم قرار دادهایی با ایران منعقد کنند. در مقابل دولت ایران متعهد شد با کلیه وسایلی که در اختیار دارد با متفقین همکاری نموده و برای عبور لشکریان و استفاده از وسایل ارتباطی حق غیر محدود به منفقین بدهد و راههای آهن و جاده ها و فرودگاهها و لوله های نفت و تأسیسات تلگرافی و تلفنی خود را در اختیار متفقین قرار دهد و متفقین حق داشته باشند در خاک ایران قوای زمینی و هوایی و دریایی به عده ای که لازم دارند، نگاه دارند ولی در روابط خود با کشورهای دیگر روشی اختیار نکنند که مضر به تمامیت اراضی و استقلال ایران باشد. پس از امضای پیمان قوای شوروی و انگلستان تهران و حومه آن را تخلیه کردند و ضمناً تلگراف‌های تبریکی بین فروغی و استالین و چرچیل مبادله شد. شاه سابق نیز طی تلگرافی به پرزیدنت روزولت انعقاد پیمان را اطلاع داد و رئیس جمهوری آمریکا در پاسخی که در ششم فوریه ۱۹۴۲ داد ضمن ابراز خوشوقتی تلویحاً اجرای پیمان را تضمین نمود.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •