تمرین غذاخوردن به سبک اروپاییها

تمرین غذاخوردن به سبک اروپاییها

صدراعظم چون با سبک غذاخوردن فرنگیها آشنائی داشت، خواست قبل از عزیمت شاه، غذاخوردن با کارد و چنگال را به شاه یاد دهد. به این منظور ضیافت‌هایی ترتیب داد و طی آن شخصاً نقش تعلیم غذا خوردن به ملتزمین رکاب را به عهده گرفت...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

در دوره قاجار، سبک غذا خوردن ایرانیان متفاوت از شکل امروزی آن بود. ایرانیان طبق عادت و سنت خود از دست‌ها و انگشتان برای خوردن غذا استفاده می‌کردند. این سبک تقریباً در میان تمام مردم و گروه‌های اجتماعی یکسان بود؛ اما بتدریج تحت تأثیر آشنایی با غرب، شاهد تغییر تدریجی آن هستیم:
«در ایران، شاه، وزیران، اعیان و اشراف مانند افراد و رعایای معمولی عادت دارند طبق سنت متداول و به رسم پدران خود با چنگال بابا آدم غذا (انگشتان) بخورند. البته موضوع مربوط به سنت‌ها و آداب و رسوم است. برای یک نفر ایرانی، فروبردن انگشتان دستش در دیسی پر از برنج که دور تا دور آن مهمان‌های دیگر نشسته‌اند و شکمی از عزا در می‌آورند، همانقدر عادی است که برای یک اروپائی دور سفره‌ای که روی میزی چیده شده است نشستن و با کارد و چنگال غذا خوردن، کار عادی است. صدراعظم چون با سبک غذاخوردن فرنگیها آشنائی داشت، خواست قبل از عزیمت شاه، غذاخوردن با کارد و چنگال را به شاه یاد دهد. به این منظور ضیافت‌هایی ترتیب داد و طی آن شخصاً نقش تعلیم غذا خوردن به ملتزمین رکاب را به عهده گرفت. به مدت یک هفته که درباربها غذا خوردن بسبک فرنگی‌ها را تمرین می‌کردند، شاهنشاه پشت دیوار نازکی می‌نشست و به منظور یادگیری درس‌های صدر اعظم از چند سوراخ کوچک، غذاخوردن آنان را نظاره می‌کرد. زنان در اندرون، هم چنین منظره‌ای را که برایشان کاملاً تازگی داشت، می‌توانستند تماشا کنند.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •