رجال سیاسی وابسته در ازای انعقاد قرارداد 1919 چقدر رشوه گرفتند؟

رجال سیاسی وابسته در ازای انعقاد قرارداد 1919 چقدر رشوه گرفتند؟

درتاریخ معاصر ایران(قاجاریه و پهلوی) انگلستان و روسیه به عنوان بازیگران بلامنازع در عرصه و صحنه سیاست و حکومت ایران ایفای نقش کرده اند. بعد از پیروزی انقلاب اکتبر شوروی و تـلاش سـردمداران‌ آن‌ بـرای صـدور انقلاب، انـگلستان با حرکتی حساب‌شده و زیرکانه می‌خواست ایران را تحت لوای قرارداد 1919 میلادی تحت‌الحمایۀ خود کند و برای همیشه به نـگرانی خـود نـسبت به این‌ منطقۀ‌ استراتژیکی پایان دهد.

کافه تاریخ- کشکول

 

درتاریخ معاصر ایران(قاجاریه و پهلوی) انگلستان و روسیه به عنوان بازیگران بلامنازع در عرصه و صحنه سیاست و حکومت ایران ایفای نقش کرده اند. بعد از پیروزی انقلاب اکتبر شوروی و تـلاش سـردمداران‌ آن‌ بـرای صـدور انقلاب، انـگلستان با حرکتی حساب‌شده و زیرکانه می‌خواست ایران را تحت لوای قرارداد 1919 میلادی تحت‌الحمایۀ خود کند و برای همیشه به نـگرانی خـود نـسبت به این‌ منطقۀ‌ استراتژیکی پایان دهد. خـطوط اصـلی سـیاست انـگلستان در ایـران بـعد از جنگ جهانی اول به شرح زیر توسط لرد کرزن چنین عنوان شد‌ که‌ «ما باید بخش اصلی از‌ قشون‌ را در این منطقه نگاه داریم حداقل تا زمانی که در وضعی قرار بگیریم کـه چیزی طویل‌المدت و کم‌خرج‌تر به جایش بگذاریم.» البته نباید تصور کرد‌ که‌ این قرارداد بدون زمینه‌های‌ داخلی‌ و همکاری خودفروختگان ایرانی میسّر می‌شد؛ چراکه برای عقد قرارداد، دولت انگلستان 130هزار پوند استرلینگ مـیان سـیاستمداران ایران تقسیم کرده بود. درواقع وثوق‌الدوله سیصدهزار تومان، شاهزاده فیروزمیرزا نصرت‌الدوله، وزیر دادگستری‌، یکصدهزارتومان‌ و شاهزاده صارم‌الدوله، وزیر مالیه، یکصدهزارتومان رشوه گرفته بودند. البته این پول گرفتن‌ها فقط شامل سیاستمداران نـبود، بـلکه اشخاصی چون زین‌العابدین رهنما شیخ‌العراقین زاده (که بعد در حکومت رضاشاه وزیر فرهنگ‌ شد‌)، سیدمحمد تدین‌ (پس از کودتای 1299 رئیس مجلس شورای ملّی گردید و سپس در دوره‌های بـعد پسـت وزارت داشت)، و یک تاجر که گویا اسمش کسرایی بود (بعداً نمایندۀ مجلس شد) و در نهایت علی دشتی (مدیر روزنامۀ ‌‌شفق‌ کـه بـعداً نمایندۀ مجلس و سناتور شـد) نـیز از این نمد کلاهی برای خودشان‌ دوخته‌ بودند‌. جالب اینجاست که حتی احمدشاه قاجار تا زمانی که با نخست‌وزیری وثوق‌الدوله موافقت داشت و او‌ را در این سمت تثبیت می‌کرد ماهیانه پانزده‌هزار تومان از دولت انگلستان دریـافت‌ مـی‌کرد. با چنین اوضاع‌ و احوالی‌ مشخص است که وضعیت مملکت به چه منوالی می‌چرخید؛ چرا که همه به نحوی جیره‌خوار انگلستان شده بودند و فقط تودۀ مردم محروم و روشنفکران مردمی مخالف ایـن جـریان شنا مـی‌کردند. چنان‌که قرارداد‌ 1919 تجلی خواست مشترک طبقۀ حاکم و دولت وابسته به دولت استعماری انگلستان بود.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •