ریچارد نیکسون؛ یار غار محمدرضا پهلوی

ریچارد نیکسون؛ یار غار محمدرضا پهلوی

رابطهء شاه‌ بـا‌ ایـالات‌ متحده آمریکا پیچیده‌تر از‌ نوعی تحسین برده‌وار بـود. این رابـطه، ترکیبی از بـیگانه پرستی و ستایش از قدرتهای بیگانه و فرهنگهای‌ بیگانه‌ بـود کـه به هنگام به قدرت‌ رسیدن‌ او‌ یکی از مشخصه‌های ایرانیان بـه شـمار می‌آمد.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

در بـین رؤسای جمهوری ایالات متحده امریکا که هم عصر پهلوی دوم بودند، عزیزترین‌ آنان‌ در چشم شاه ریچارد نیکسون بود. سال 1332 سال آغازین این دوستی 25 ساله بود. هنوز‌ بیش‌ از‌ 4 مـاه از کـودتای 28 مـرداد نمی‌گذشت که اولین مقام عالی مرتبه آمریکایی برای تقویت‌ روحیه‌ شاه وارد ایـران شـد. او ریـچارد نیکسون جوان، معاون دوایت آیزنهاور بود. نیکسون از همان‌ زمان‌ شیفته‌ شاه شد چنانکه سی سال بـعد نـوشت: «او را نـخستین بار در سال 1953 هنگامی که‌ فقط‌ سی‌ و چهار سال داشت ملاقات کردم. شاه اگرچه بیش از سـی و چـهار‌ سال‌ عمر نداشت، سخت تحت تأثیر وقار و متانت آمیخته به آرامش وی،و اشـتیاقش بـه آمـوختن قرار‌ گرفتم.‌ شاه در آن زمان سلطنت می‌کرد، نه حکومت و قدرت سیاسی در دست‌ نخست‌ وزیر بسیار قـابل و کـارآمدش ژنرال فضل‌ الله‌ زاهدی‌ بود.» شاه نیز این دوستی را گرامی‌ داشت.با‌ اینکه تنها سـه روز از شـهادت شـهدای سه‌گانه دانشگاه تهران در 16 آذر‌ می‌گذشت‌ و جامعه ملتهب بود،در جشن‌ باشکوهی‌ دکترای افتخاری‌ دانشگاه‌ تهران‌ را به مـیهمان عـزیزش اعطا کرد. تقریبا‌ از‌ همین زمان بود که شاه اعتماد اصلی خود را به آمـریکا پیـوند‌ داد. از‌ آن زمـان قدرت سنتی حاکم انگلیس‌ شریکی قدرتمند یافت.کودتای 28‌ مرداد‌ و کمکهای بی دریغ سازمان‌ جاسوسی‌ آمریکا و سـپس کـمکهای مـالی هنگفت بعدی این قدرت ثانی را به ایران‌ تحمیل‌ کرد. امضای پیمان جدید نـفتی در‌ دولت‌ زاهدی‌ پای آمریکاییان را‌ بیش‌ از پیش مستحکم کرد‌ و البته نقش خاورمیانه‌ای آمریکا را ترقی بخشید. ماروین زونیس تحلیل گر بـرجسته آمـریکایی این علاقه‌ مفرط‌ شاهانه را به آمریکا پیچیده توصیف‌ می‌کند:«البته‌ رابطهء شاه‌ بـا‌ ایـالات‌ متحده آمریکا پیچیده‌تر از‌ نوعی تحسین برده‌وار بـود. این رابـطه، ترکیبی از بـیگانه پرستی و ستایش از قدرتهای بیگانه و فرهنگهای‌ بیگانه‌ بـود کـه به هنگام به قدرت‌ رسیدن‌ او‌ یکی از مشخصه‌های ایرانیان بـه شـمار می‌آمد.»

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •