ارتشبد فتح الله  مین باشیان در میان جمعی از ژنرالهای آمریکائی

ارتشبد فتح الله مین باشیان در میان جمعی از ژنرالهای آمریکائی

ارتشبد فتح‌الله مین‌باشیان (۱۲۹۴–۱۳۸۶) از فرماندهان نیروی زمینی شاهنشاهی ایران بود. او در سه زمینه ورزش، موسیقی و سپاهی‌گری از افراد نامدار بود. پاره‌ای او را یکی از نزدیک‌ترین افسران به محمدرضاشاه می‌دانند...

کافه تاریخ- عکس

 

ارتشبد فتح‌الله مین‌باشیان (۱۲۹۴–۱۳۸۶) از فرماندهان نیروی زمینی شاهنشاهی ایران بود. او در سه زمینه ورزش، موسیقی و سپاهی‌گری از افراد نامدار بود. پاره‌ای او را یکی از نزدیک‌ترین افسران به محمدرضاشاه می‌دانند، و عده‌ای دیگر بر این باورند که از اعتماد شاه برخوردار نبود. پدر او نصرالله مین‌باشیان (نصرالسلطان) از موسیقی‌دانان معروف عصر قاجار و پدربزرگش غلامرضا مین‌باشیان سازنده نخستین سرود ملی ایران پس از مشروطه بود. برادر ارتشبد مین‌باشیان که نام خود را به پهلبد تغییر داد بود، با شمس پهلوی، خواهر محمدرضا پهلوی پادشاه پیشین ایران، ازدواج کرده بود.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •