سند/ فرمان محمدرضا پهلوی مبنی بر تاسیس بنیاد پهلوی

سند/ فرمان محمدرضا پهلوی مبنی بر تاسیس بنیاد پهلوی

واگذاری املاک پهلوی 830 مزرعه و 258000 هکتار زمین به کشاورزان و ساکنین املاک با رعایت تخفیف در بهای املاک و اختصاص وجوه حاصله از محل فروش املاک بوسیله بانک عمران برای ایجاد منابع تولید...

کافه تاریخ- سند

 

واگذاری املاک پهلوی 830 مزرعه و 258000 هکتار زمین به کشاورزان و ساکنین املاک با رعایت تخفیف در بهای املاک و اختصاص وجوه حاصله از محل فروش املاک بوسیله بانک عمران برای ایجاد منابع تولید ، تاسیس شرکتهای تعاونی ، پرداخت وام به کشاورزان ، تهیه وسایل کار ، تاسیس بنیاد پهلوی جهت اقدام درمورد بهداشت ، فرهنگ ، کمک به مستمندان و امور اجتماعی ، ثبت در دفتر اسناد رسمی با عنوان موقوفات خاندان پهلوی براساس فهرست مذکور در سند ، بانضمام فهرست اموال منقول و غیرمنقول مورد وقف مشعربر سهام بانکها و شرکتها ، نفت کشها ، مهمانخانه ها ، سهام کارخانجات و پرورشگاهها

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •