واکنش جالب شهربانی چی ها به افزایش دفعی قیمت بنزین

واکنش جالب شهربانی چی ها به افزایش دفعی قیمت بنزین

گرانی قیمت بنزین در دوره منصور پیامدهای اقتصادی و سیاسی داشت. به طوری که سبب افزایش شدید کرایه حمل و نقل شد. اگرچه حکومت در ابتدا تلاش کرد تا با حفظ قیمت افزایش یافته بنزین قیمت کرایه تاکسی را به زیر بکشد، اما نهایتا شکست خورد . . .

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

گرانی قیمت بنزین در دوره منصور پیامدهای اقتصادی و سیاسی داشت. به طوری که سبب افزایش شدید کرایه حمل و نقل شد. اگرچه حکومت در ابتدا تلاش کرد تا با حفظ قیمت افزایش یافته بنزین قیمت کرایه تاکسی را به زیر بکشد، اما نهایتا شکست خورد:
«دکتر الموتی گفت من اطلاع دارم که خود شهربانی چی ها این چند روزه تاکسی راه انداخته اند و امتحان کرده اند ببینند با این افزایش صد در صد بر قیمت بنزین آیا صرف می نماید یا نه؟ نتیجه ای که گرفته اند و به عرض شاه هم رسانیده اند این است که حق با تاکسی هاست و نمی توان با این افزایش صد درصد نرخ اعتقاد یافت که کار تاکسی صرف دارد. با این ترتیب معلوم نیست این حسنعلی خان منصور که دست به چنینی کاری زده چه می گوید. گفتم خود او هم می داند ولی ناچار به اطاعت امر است.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •