آنچه امیرکبیر از عباس میرزا آموخت

آنچه امیرکبیر از عباس میرزا آموخت

امیرکبیر به این نتیجه رسیده بود که باید اصول سازمان‌ها و نوع تجهیزات ارتش ایران اصلاح شود، از این رو با تجربیاتی که از این طریق آموخته بود، در دوران صدارت خود دست به اصلاحات نظامی زد...

کافه تاریخ- اخبارتاریخی

 

از آنجا که امیرکبیر مدت‌ها در آذربایجان نزد عباس میرزا ولیعهد کارهایی چون لشکرنویسی و منشی‌گری نظام را بر عهده داشت و از نزدیک شاهد امور نظامی انگلستان و فرانسه بود، با امور نظامی و لشکری به خوبی آشنا شده بود و به این نتیجه رسیده بود که باید اصول سازمان‌ها و نوع تجهیزات ارتش ایران اصلاح شود، از این رو با تجربیاتی که از این طریق آموخته بود، در دوران صدارت خود دست به اصلاحات نظامی زد:
«این اصلاحات عبارت بود از: برقرار کردن جیره و مواجب معین برای افسران و سربازان، ایجاد کارخانه اسلحه‌سازی (قورخانه)، تهیه لباس اونیفورم به سبک نظام اتریش برای سربازان از پارچه وطنی محصول ایران، سعی در تهذیب اخلاق و روحیه سربازان و منع و جلوگیری آنان از تجاوز و تعدی به اموال مردم، گروه‌بندی و رده‌بندی و مشخص ساختن صفوف ارتش به سبک نظام اروپایی، تهیه و نشر رسالات و کتبی در فنون نظامی، بنای عمارت توپخانه در تهران و چندین سربازخانه در خارج پایتخت و پاسدارخانه و سربازخانه‌ها و استحکاماتی در شهرستان‌ها و مراکز مهم سوق‌الجیشی. ٣- توسعه فرهنگ.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •