خانواده سلطنتی به روایت اسناد لانه جاسوسی

خانواده سلطنتی به روایت اسناد لانه جاسوسی

تصمیمات سیاسی تااندازه ای از طرف شاه گرفته می شود. اما احتمالاًتعدادی از اعضاء خانواده سلطنتی در این امور نفوذدارند... ولیعهد رضاپهلوی در حال حاضر به سوی قدرت مرکزی در حرکت است ٬ اما به نظر نمی رسد آن موفقیتی را که در وجود شاه است ٬ در او پیدا کرد.

کافه تاریخ- کشکول

 

به طور کلی تصور می رود که اکثر اعضاء خانواده سلطنتی به درجات مختلف فاسد ٬ غیراخلاقی و به مقدار زیادی نسبت به ایران و ملت ایران بی علاقه هستند. زندگی های تجملاتی و گران قیمت آنان ٬ پارتی بازی و دخالت آنان در تجارتهای دولتی و خصوصی ٬ باعث گسترش این نظریه در بین مردم شده که دو پسر اشرف ٬ شهریار و شهرام، عمیقاً در سوءاستفاده های مالی در شرکتهای تجاری دست دارند.

تصمیمات سیاسی تااندازه ای از طرف شاه گرفته می شود. اما احتمالاًتعدادی از اعضاء خانواده سلطنتی در این امور نفوذدارند... ولیعهد رضاپهلوی در حال حاضر به سوی قدرت مرکزی در حرکت است ٬ اما به نظر نمی رسد آن موفقیتی را که در وجود شاه است ٬ در او پیدا کرد. از او به عنوان محصلی در حد متوسط نام برده می شود. در مورد تحصیلاتش شایعات زیادی وجود دارد ٬ ولی شاه اصرار دارد که او حداقل تا پایان تحصیلات دبیرستانی در ایران بماند. بجز فرح و اشرف ٬ شاه به عضو دیگری از خانواده سلطنتی در امور سیاسی اطمینان ندارد. دیگر کسان شاه ٬ خواهرش شمس و فاطمه به او نزدیک هستند. برادرانش غلامرضا و عبدالرضا از صحنه سیاسی به دور هستند. تعدادی از اعضاء خانواده سلطنتی تا اندازه ای فاسد ٬ فاقداخلاق و بی علاقه به مردم تلقی می شوند واین بیشتر به خاطر زندگی اشرافی و مشاغلی که هم در دولت و هم در بخش خصوصی دارند ٬ می باشد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •