زاهدی از کسی نمی ترسد و به همه فحش و ناسزا می‌دهد!
دلایل کارایی و اقتدار اردشیر زاهدی از زبان مقامات پهلوی

زاهدی از کسی نمی ترسد و به همه فحش و ناسزا می‌دهد!

زاهدی در دوران نخست وزیری‌اش خیلی‌ها را منکوب خواهد نمود و نخست وزیر با قدرتی خواهد بود، چون در حال حاضر اغلب رجال مهم مملکتی را به طور علنی فحش و ناسزا می‌دهد و از کسی هم نمی‌ترسد و اکباتانی و خلیلی نیز که در میهمانی شرکت داشتند اضافه نمودند: آقای اردشیر زاهدی بر اثر اختلاف با آقای علم حتی سیلی نیز به صورت وی زده است.

کافه تاریخ- سند

 

سند زیر گزارش جالبی است از ساواک که در آن بر احتمال نخست‌وزیری اردشیر زاهدی تأکید شده است. نکته  جالب در این سند دلایلی است که برای کارآیی و اقتدار زاهدی در سال 1347 ذکر شده است. این صفات که بیانگر توانایی زاهدی عنوان شده به خوبی ماهیت فکری رجال عصر پهلوی را نشان می‌دهد: «زاهدی در دوران نخست وزیری‌اش خیلی‌ها را منکوب خواهد نمود و نخست وزیر با قدرتی خواهد بود، چون در حال حاضر اغلب رجال مهم مملکتی را به طور علنی فحش و ناسزا می‌دهد و از کسی هم نمی‌ترسد و اکباتانی و خلیلی نیز که در میهمانی شرکت داشتند اضافه نمودند: آقای اردشیر زاهدی بر اثر اختلاف با آقای علم حتی سیلی نیز به صورت وی زده است.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •