نظر آیت الله شریعتمداری در رابطه با آمریکا

نظر آیت الله شریعتمداری در رابطه با آمریکا

برخی از روحانیون همچون شریعتمداری با حسن نظر کامل نسبت به رابطه با آمریکا، خواهان رابطه مستقیم با این کشور بودند. شریعتمداری و همفکرانش با امید تکیه بر آمریکا جهت محفوظ ماندن در برابر شوروی، بر رابطه دوسویه ایران و آمریکا تأکید داشتند.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

برخی از روحانیون همچون شریعتمداری با حسن نظر کامل نسبت به رابطه با آمریکا، خواهان رابطه مستقیم با این کشور بودند. شریعتمداری و همفکرانش با امید تکیه بر آمریکا جهت محفوظ ماندن در برابر شوروی، بر رابطه دوسویه ایران و آمریکا تأکید داشتند.
«آیت‌الله شریعتمداری در رابطه با روابط آینده ما بین ایران و آمریکا خیلی مهربان و خوشبین بود او قدردانی خود را از کمکهای آمریکا در گذشته اظهار داشت و متذکر شد که ایران همان اندازه محتاج به فروش نفت است که آمریکا محتاج به خرید آن و خاطرنشان ساخت که ساخت ایران برای محفوظ ماندن در مقابل شوروی به کمک آمریکا احتیاج دارد. انتقادات فعلی از آمریکا از این عقیده غلط که آمریکا در امور داخلی ایران دخالت می‌کند سرچشمه می‌گیرد. این مشکل می‌تواند به طور کامل رفع شود و روابط خوب ایران و آمریکا بر پایه احترام متقابل می‌تواند دوباره برقرار شود. شریعتمداری اظهار داشت که او نه دولت بختیار را تأیید کرده و نه تکذیب، ابهاماتی چند که در برنامه بختیار در رابطه با معنی سوسیالیزم در عبارت سوسیال دمکراسی و همچنین از نظرات دولت بختیار نسبت به عملیات حزب توده وجود دارد. باید و ضروری است که ابهامات کاملا رفع شود و اکیدا هماهنگ با قانون اساسی عمل کنید.
نظریه: شریعتمداری آشکارا از دیدن شخصی از جانب دولت آمریکا خوشحال بود. موضعش کاملا منطقی و مساعد (موافق برای همکاری) بود.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •