سخنان آموزنده شاه خطاب به نمایندگان مجلس

سخنان آموزنده شاه خطاب به نمایندگان مجلس

از سالهای پس از کودتای 28 مرداد 1332، عملا نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا از میان شخصیت هایی انتخاب می شدند که به معنی واقعی کلمه بله قربان گو بودند. این مسئله سبب می شد تا آنان چاپلوسانه هر نقطه نظری را از سوی شاه را تایید کنند...

کافه تاریخ- کشکول

 

از سالهای پس از کودتای 28 مرداد 1332، عملا نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا از میان شخصیت هایی انتخاب می شدند که به معنی واقعی کلمه بله قربان گو بودند. این مسئله سبب می شد تا آنان چاپلوسانه هر نقطه نظری را از سوی شاه را تایید کنند؛ بدون هیچ گونه توجه ای:
«به شهرداری تجریش رفتیم. زودتر از دیگران محسن خواجه نوری امده بود که نماینده مجلس از شمیرانات می باشد. گوهری از او پرسید چه خبر؟ گفت امروز صبح به ما خبر دادند که باید وکلا دسته جمعی شرفیاب شوند. فراکسیون ما به من امر کرد به نام اکثریت مجلس سخنرانی کنم. من خود را حاضر کرده بودم حرف بزنم، ولی شاه این قدر خوب و آموزنده حرف زد که یک ساعت و نیم نطق خودش طول کشید. من هم چه نطقی از او ندیده بودم. خیلی عالی و آموزنده بود، اصلا مثل اینکه خودمانی حرف می زد، درد و دل می کرد. گوهری پرسید آخر چه می گفت: خواجه نوری گفت: بسیار عالی و آموزنده و گوهری گفت راجع به سیاست خارجی بود داخلی بود چه بود؟ گفت همه چی. خیلی عالی و آموزنده باید آن را بخوانید و دقت کنید. آخرش هم گفت چون حرفهای من خیلی طول کشید وکلا اگر حرفی دارند جلسه ماهیانه دیگر.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •