تروری که به نفع شاه تموم شد

تروری که به نفع شاه تموم شد

در فضای ترور و وحشتی که به دنبال این حادثه حکمفرما شده بود انتخابات مجلس مؤسسان انجام گرفت و مجلس مذکور که در اول اردیبهشت ۱۳۲۸ افتتاح گردید به سرعت وظیفه خود را در تغییر قانون اساسی و تفویض اختیار انحلال مجلسین به شاه انجام داد...

کافه تاریخ- اخبارتاریخی

 

شاه در سال 1327 مورد یک سوقصد نافرجام قرار گرفت. به اعتقاد برخی این ترور، از سوی خود شاه صورت گرفت تا بهانه لازم جهت ایجاد تغییرات موردنظر خود را بیابد. برخی نیز آن را به حزب توده نسبت دادند. با این حال، این ترور، تا حدودی فضای سیاسی کشور را تیره کرد و باعث شد برخی از اقدامات مدنظر شاه در آن فضا صورت گیرد:
«در فضای ترور و وحشتی که به دنبال این حادثه حکمفرما شده بود انتخابات مجلس مؤسسان انجام گرفت و مجلس مذکور که در اول اردیبهشت ۱۳۲۸ افتتاح گردید به سرعت وظیفه خود را در تغییر قانون اساسی و تفویض اختیار انحلال مجلسین به شاه انجام داد. در همین حال نویل گس برای سومین بار به تهران آمد و پس از چندی سر ویلیام فریزر رئیس کل شرکت نفت نیز به او پیوست و مذاکرات محرمانه‌ای را با گلشائیان وزیر دارایی آغاز کردند که در ۲۶ تیر ۱۳۲۸ به امضای قرارداد الحاقی مشهور به «قرارداد گس گلشائیانه انجامید. همه این مذاکرات و رفت و آمدها در استتار کامل صورت می‌گرفت و به علت برقراری حکومت نظامی و اختناق روزنامه های مردم از آنها خبر دار نبودند.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •