رسم پیشکشی در دربار ایران

رسم پیشکشی در دربار ایران

یکی از رسوم خاص مردم عصر قاجار، تقدیم پیشکش و هدایای گرانقیمت به پادشاه بود. این پیشکش‌ها که معمولاً در مراسم‌های خاص اهدا می‌شد یکی از منابع مهم خزانه و درآمد دولت محسوب می‌شد...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

یکی از رسوم خاص مردم عصر قاجار، تقدیم پیشکش و هدایای گرانقیمت به پادشاه بود. این پیشکش‌ها که معمولاً در مراسم‌های خاص اهدا می‌شد یکی از منابع مهم خزانه و درآمد دولت محسوب می‌شد:

«پیشکش هم یک منبع درآمد سالانه خزانه است. هدایای مرسوم در عید نوروز و ایام شادی و عزا را پیشکش می‌نامند که شامل اقلام بسیار از جواهر و اسب و ابریشم و قالی و ... به بهای چند ده هزار سکه طلا است و همچون کوهی بر روی هم توده می‌شود و به وزیران و دیگر بزرگان می‌دهند. گویا مبلغ پیشکش‌ها در سال بیش از ۱ میلیون تومان می‌شود. دیگر، کسی که عریضه می‌دهد و درخواستی به نفع خود دارد، عادی است که آشکارا زر و نقره یا جواهر پیشکش کند. چنین نیست که پنهانی پیشکشی ندهند؛ اما همین وضع مایه فساد مأموران دولت است. درباریان و خواص شاه نیز از این راه منتفع می‌شوند و بسیارند از این کسان که با رساندن عرایض یا سفارش کردن در کار دیگران حق‌الزحمه می‌گیرند. مبلغ این پیشکش‌ها که به درباریان و اجزاء خلوت می‌رسد در سال ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومان می‌شود. گویا پیشکشی که شخص شاه می‌گیرد از دو کرور تومان بیشتر می‌شود.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •