وضع درآمدهای مالیاتی در ایران عصر قاجار

وضع درآمدهای مالیاتی در ایران عصر قاجار

مالیات یکی از راه‌های درآمد دولت محسوب می‌شد که در نوع خود درآمد بزرگی بود. مالیات از طرق مختلفی کسب می‌شد و مستقیماً به خزانه می‌رفت و درباره نحوه هزینه کرد آن توسط قدرت مرکزی تصمیم گرفته می‌شد...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

مالیات یکی از راه‌های درآمد دولت محسوب می‌شد که در نوع خود درآمد بزرگی بود. مالیات از طرق مختلفی کسب می‌شد و مستقیماً به خزانه می‌رفت و درباره نحوه هزینه کرد آن توسط قدرت مرکزی تصمیم گرفته می‌شد. 
«دانستن جمع و تفصیل مالیات این دولت خیلی مشکل است؛ اما جمع کلی آن سالانه از ده کرور تومان، معادل بیست کرور ین ژاپن، تجاوز نمی‌کند. برابر بررسی انجام شده به وسیله وزیر مختار انگلیس، در سالهای ۱۸۷۲ م. تا ۱۸۷۵ م. در آمد سالانه به طور متوسط ۱۰۰، ۷۵۰، ۴ تومان، برابر 9000500 ین ژاپن، بوده است. می‌گویند که در آمد یک ساله در ۱۸۷۵ م. به نقد 4361660 تومان و به جنس 550840 تومان، بر روی هم 4912500 تومان - معادل 9825000 ین ژاپن می‌شود. این در آمد سالانه خزانه از مالیات و پیشکش‌ها و جرایم و ضبط نقدینه و اموال و محل‌های دیگر حاصل می‌شود. عواید خزانه از دو راه کلی حاصل می‌شود: مالیات و حقوق بر صادرات. مالیات از همه ایالات و حکومت‌نشین‌ها جمع می‌شود و منبع اصلی آن حقوق بر اراضی کشاورزی است که به نقدی و جنسی تقسیم می‌شود. حقوق بر صادرات و دیگر انواع مالیات‌ها مرکب از مالیات بر خانوار و مالیات بر گله‌ها و مواشی و مالیات تجاری و مالیات بر صنعت و نیز عواید گمرکی است.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •