ترس شاه از نظامیان پس از کودتای 28 مرداد

ترس شاه از نظامیان پس از کودتای 28 مرداد

همچون عصر ملی شدن نفت، بعد از کودتای 28 مرداد نیز برخی از گروهها از جمله افسران نظامی به منابعی به غیر از قدرت مرکزی وابسته و وفادار بودند. بسیاری از این افراد به جبهه ملی وابسته بودند و از این رو تهدید بزرگی برای شاه محسوب می‌شدند. تسویه ارتش بر همین اساس صورت گرفت که به اعدام و زندانی شدن بسیاری انجامید...

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

همچون عصر ملی شدن نفت، بعد از کودتای 28 مرداد نیز برخی از گروهها از جمله افسران نظامی به منابعی به غیر از قدرت مرکزی وابسته و وفادار بودند. بسیاری از این افراد به جبهه ملی وابسته بودند و از این رو تهدید بزرگی برای شاه محسوب می‌شدند. تسویه ارتش بر همین اساس صورت گرفت که به اعدام و زندانی شدن بسیاری انجامید:
«در همین دوران، بسیاری از افسران جزء در نیروهای مسلح و انتظامی، برخلاف همکاران ارشد خود، نسبت به شاه چندان وفادار نبودند. شماری از آنها به شدت تحت تاثیر جبهه ملی، یا حزب توده و دیگر سازمانهای سیاسی مخالف قرار داشتند و در برابر شیوع فساد در کشور و نیز ناتوانی شاه در انجام برنامه‌های رفورم احساس نومیدی می‌کردند و حتی نسبت به گروههای اپوزیسیون، بیشتر از رؤسای خود همدل و علاقمند بودند، هرچند این طبقه از افسران درجات پایین، قدرت و نفوذ چندانی نداشتند، ولی موفقیت هریک از سازمان‌های مخالف رژیم در جلب آنها، اهمیت زیادی داشت، زیرا آنان فرماندهان بلاواسطه سربازان تحت امر خویش بودند و می‌توانستند در پشتیبانی از مخالفان، و یا سرکوب آنها نقش اساسی ایفا کنند. بدین ترتیب، نارضایی در میان افسران جزء، در آن دوران تهدید بزرگی علیه رژیم شاه بود.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •