مجلسی که پس از کودتای 28 مرداد آمد

مجلسی که پس از کودتای 28 مرداد آمد

در فروردین ۱۳۳۳ دولت زاهدی به رغم اعتراض‌های مردم ایران انتخاباتی را که رسوایی آن در سراسر جهان انعکاس یافت برگزار کرد...

کافه تاریخ- اخبارتاریخی

 

بعد از کودتای 28 مرداد، انتخابات مجلس با فساد و تقلب‌های فراوانی روبرو بود. اولین انتخاب بعد از کودتا، انتخابات هجدهم بود که شاه با گزینش نماینده‌های دست‌چین شده، زمینه تصویب قرارداد کنسرسیوم را فراهم آورد:

«در فروردین ۱۳۳۳ دولت زاهدی به رغم اعتراض‌های مردم ایران انتخاباتی را که رسوایی آن در سراسر جهان انعکاس یافت برگزار کرد. مهم ترین اقدام نمایندگان مجلس هیجدهم، که اکثریت قریب به اتفاق آن وابستگان کودتای ۲۸ مرداد، جیره‌خواران دربار و عوامل وابسته به CIA و MI6 و مالکان و بازرگانان طرفدار رژیم شاه - زاهدی بودند، تصویب فوری قرارداد کنسرسیوم بود.

روز ۲۷ اسفند ۱۳۳۲ دوره هیجدهم مجلس شورای ملی گشایش یافت. در مهر ۱۳۳۳ دکتر علی امینی لایحه قرارداد کنسرسیوم را برای تصویب، تسلیم مجلس شورای ملی کرد. قرارداد کنسرسیوم یک قرارداد استعماری بود که با تدارک و توطئه قبلی، در محیط تهدید و خفقان به ملت ایران تحمیل شد و موجبات وابستگی سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران را به ایالات متحد آمریکا و غرب فراهم ساخت. دکتر امینی وزیر دارائی و رئیس هیئت نمایندگی ایران در مذاکرات با نمایندگان کنسرسیوم، در دفاع از لایحه، به طور ضمنی به تحمیلی بودن آن اشاره کرد و گفت:

... ما، مدعی نیستیم که راه حل ایده آل مشکل نفت را پیدا کرده ایم و قرارداد فروشی که بسته ایم همان چیزی است که ملت ایران آرزو می کند...»

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •