زندانیان سیاسی کدام بازی محلی ایرانی را می پسندیدند؟
بازی «اِش تی تی» در فرهنگ ایرانی

زندانیان سیاسی کدام بازی محلی ایرانی را می پسندیدند؟

اِش تی تی‌ که‌ به‌ بازی‌ کبدی‌ (زو‌) شبیه است در شوشتر هـوادار زیـادی دارد. این بازی در گیلان «شیرین دو دو»، در سیستان و بلوچستان کبدی، در خراسان، گلستان، مـازندران و گلپایگان به «زو‌« مشهور است. در زندان‌های سیاسی پیش از انقلاب اِش تی تی از جمله بازی‌های زندانیان سیاسی بود که غروب هـر جـمعه انـجام می‌شد؛ اگرچه گاهی مقامات زندان از آن تعبیر‌ خاص‌ نموده و مانع انجام آن مـی‌شدند.

کافه تاریخ- کشکول

 

اِش تی تی‌ که‌ به‌ بازی‌ کبدی‌ (زو‌) شبیه است در شوشتر هـوادار زیـادی دارد. این بازی در گیلان «شیرین دو دو»، در سیستان و بلوچستان کبدی، در خراسان، گلستان، مـازندران و گلپایگان به «زو‌« مشهور است. در زندان‌های سیاسی پیش از انقلاب اِش تی تی از جمله بازی‌های زندانیان سیاسی بود که غروب هـر جـمعه انـجام می‌شد؛ اگرچه گاهی مقامات زندان از آن تعبیر‌ خاص‌ نموده و مانع انجام آن مـی‌شدند. نحوه بازی به این شکل می‌باشد که افراد به دو دسته تقسیم می‌شوند که هر دسته یـکسر گـروه دارد. بـعد از‌ انتخاب‌ یارگیری به وسیله سنگ‌تر یا خشک مشخص می‌شود که کدام گـروه داخـل زمـین است. زمین بازی یک مستطیل بزرگ می‌باشد که از وسط‌ به‌ دو قسمت تبدیل می‌شود. پسـ‌ از‌ مـعلوم شـدن اینکه کدام گروه داخل زمین می‌باشد، گروهی که داخل زمین است به اسم «پایـین بـاد» و گروهی که بازی را شروع می‌کند گروه‌ «بالا‌ باد»، گروه شروع ابتدا‌ نفر‌ اول بـا گـفتن اِش تـی تی داخل زمین حریف شده و تا زمانی که نفس دارد بایدِاش تی تی را گفته و بـتواند یـکی از افراد تیم مقابل را با دست لمس‌ کرده‌ و بتواند سریع به زمین خود بـرگردد و اگـر نـتوانست و افراد تیم رقیب آن را گرفتن او سوخته و باید از بازی خارج شود و اگر هم یکی از افراد تیم حـریف را زد‌ آن‌ فرد از‌ تیم حریف نشسته و بازی‌ به‌ همین‌ شکل ادامـه دارد تـا فـرد آخر که باقی می‌ماند به عنوان تیم برنده اعلام می‌شود.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •