قمه زنی عزاداران در روز عاشورا در اواخر دوره قاجاریه

قمه زنی عزاداران در روز عاشورا در اواخر دوره قاجاریه

قمه زنی در دوران قاجاریه گسترش بیشتری یافت. نخستین تلاش‌ها از سوی دولتمردان ایرانی برای برانداختن قمه زنی، توسط امیرکبیر آغاز شد، او برای این کار فتوای امام جمعه تهران را نیز گرفت که گفته بود که این رسم مخالف شریعت است.

کافه تاریخ- عکس

 

در مورد مکان پیدایش قمه زنی، روایات مختلفی مطرح است. این مراسم ریشه عربی ندارد. از لحاظ تاریخی نیز انجام این عمل در ایران پیش از صفویه رواج نداشته‌است. و هم‌اکنون نیز کاملاً مشخص نیست این عمل چگونه وارد ایران شده‌است. قمه زنی در دوران قاجاریه گسترش بیشتری یافت. نخستین تلاش‌ها از سوی دولتمردان ایرانی برای برانداختن قمه زنی، توسط امیرکبیر آغاز شد، او برای این کار فتوای امام جمعه تهران را نیز گرفت که گفته بود که این رسم مخالف شریعت است.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •