اتلاف نیروی انسانی به خاطر فساد

اتلاف نیروی انسانی به خاطر فساد

گاتی از وجود فامیلهای شاه در همه جا متعجب شده بود. او گفت برادر شاه ٬ترابری راکنترل می کند و حمل و نقل کامیون را بر ترن ترجیح می دهد.

کافه تاریخ- کشکول

 

گاتی درمورد اتلاف نیروی انسانی به خاطر فساد تاجایی که مشاهده کرده بودگفت: ایرانیان ازخارج بر می گردند، با تحصیلات و تخصص عالی ولی اینجا دیگر کاری نمی کنند ٬ در عوض تمام پروژه ها به شرکتهای خارجی داده می شود. او نظرات خاصی در مورد پروژه ساختمان قبر شاه بیان کرد. این برنامه114 آرشیتکت دارد که اکثراً خارجی بودند و تحت نظر قسمتی که آرشیتکت دربار سلطنتی گفته می شد کار می کردند. گاتی از وجود فامیلهای شاه در همه جا متعجب شده بود. او گفت برادر شاه ٬ترابری راکنترل می کند و حمل و نقل کامیون را بر ترن ترجیح می دهد. او حاضر نمی شود که راه آهن بین اراک و اصفهان ساخته شود؛ این پروژه می تواند مقدار زیادی از خرجهای حمل و نقل بکاهد. خواهر شاه مسئول صنایع است. هیچ تصمیم اساسی بدون مشورت با اوگرفته نمی شود. شهبانو مسئول خانه سازی می باشد و او وزیر فعلی مسکن را به دلیل آشناییشان در پاریس در دوران دانشجویی انتصاب کرده است.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •