راه سازش در راهپیمایی عاشورای 57 بسته شد

راه سازش در راهپیمایی عاشورای 57 بسته شد

فرا رسیدن ماه محرم و اوجگیری تظاهرات علیه رژیم و راهپیمایی عاشورای سال ٥٧ به شاه فهماند که دیگر با سـیاست وعده و فریب هم نمی‌تواند از سقوط رژیم جلوگیری کند.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

وقایع و نمادهای مذهبی یکی از ابزارهای عمده مبارزین اسلامی در نهضت انقلاب اسلامی بود. یکی از این وقایع، ماه محرم بود که به دلیل قرابت و نزدیکی فلسفه آن با اهداف مبارزین اسلامی، مورد استفاده مبارزین قرار گرفت و تحت تأثیر آن بسیاری از حرکت‌های عزاداری، تبدیل به جنبش سیاسی و مبارزاتی شد:

«فرا رسیدن ماه محرم و اوجگیری تظاهرات علیه رژیم و راهپیمایی عاشورای سال ٥٧ به شاه فهماند که دیگر با سـیاست وعده و فریب هم نمی‌تواند از سقوط رژیم جلوگیری کند. مردم ایران در تظاهرات خود با شعار استقلال، آزادی، جهموری اسلامی، عملاً راه هرگونه سـازشی را مـی‌بستند و کسانی را که هنوز به خاموش کردن آتش انقلاب امیدی داشتند، مأیوس می‌کردند.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •