نقش موثر والدین در ازدواج فرزندان
رسم ازدواج ایرانیان در عصر زندیه

نقش موثر والدین در ازدواج فرزندان

در رابطه با آداب و رسوم مربوط به ازدواج ایرانیان در دوره حکومت سلسله زندیه به ویژه در شهرهایی همچون شیراز، در سفرنامه ها و منابع متعدد تاریخی به مطالب متعددی اشاره شده است. در جامعه ایران عصر زندیه، در جـریان ازدواج دختران و پسران، والدین‌ نقش‌ اساسی‌ داشتند.

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

 در رابطه با آداب و رسوم مربوط به ازدواج ایرانیان در دوره حکومت سلسله زندیه به ویژه در شهرهایی همچون شیراز، در سفرنامه ها و منابع متعدد تاریخی به مطالب متعددی اشاره شده است. در جامعه ایران عصر زندیه، در جـریان ازدواج دختران و پسران، والدین‌ نقش‌ اساسی‌ داشتند. آنان بودند که باید عروس یا داماد را تأیید می‌کردند و جشن عـروسی ‌ ‌را‌ بـرگزار‌ می‌نمودند. در شیراز ازدواج قراردادی و شرطی در سنین کودکی‌ و حتی‌ بسیار‌ کـم بـین دخـتران و پسران وجود داشته است. به طوری که دختری را در کودکی‌ به‌ اسم پسری نشان می‌کردند هـر چند مردم از این جریان آگاه بودند اما‌ آنان‌ زن‌ و شوهر قانونی به حـساب نمی‌آمدند. بعد از اینکه دخـترها و پسـرها بزرگ می‌شدند اغلب این‌گونه قرارها‌ و شروط‌ و به اسم کردن‌ها به ازدواج قطعی ختم نمی شد و چه بسا پیش‌ می‌آمد‌ که‌ هر کدام از آنان با شخص دیگری ازدواج می‌کرد. درامر انتخاب زوجه معمولاً والدیـن تلاش‌ می‌کردند‌ عروس‌ را از میان فامیل و خانواده خود انتخاب کنند. کسانی از خانواده داماد‌ به‌ خانه دختر برای مراسم خواستگاری می‌رفتند و زمانی که جواب بله بود زن‌های خانواده‌ی مرد در خانه‌ دختر‌ جمع مـی‌شدند و در مـورد شرایط ازدواج بحث می‌کردند. در این بین اگر‌ داماد‌ از طبقه متوسط بود معمولاً وسایلی شامل‌ دو‌ دست‌ لباس کامل از پارچه‌ای اعلا، یک انگشتر‌، یک‌ آینه، برای عروس خریداری می‌شد و مهریه یا کابین وی در حـدود 10 تـا‌ 12‌ تومان تعیین می‌شد. علاوه‌بر این‌ مقداری‌ لوازم خانه‌ از‌ هر‌ نوع از قبیل قالی، رختخواب و لوازم‌ آشپزخانه‌ برای تشکیل زندگی خریداری می‌شد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •