رسوم ایرانی در مقام و شئون میهمان و میزبان

رسوم ایرانی در مقام و شئون میهمان و میزبان

وقتی میهمان وارد می‌شود، یا میزبان نشسته است و از جای خود تکان نمی‌خورد، یا آنکه کمی بلند می‌شود و بعد می‌نشیند و یا آنکه کاملا بلند می‌شود و به استقبال او می‌رود...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

ایرانیان عهد قاجار در مراسمات و مهمانی‌ها نیز قواعد خاصی داشتند که نشان دهنده حس احترام و ارزش آنان برای مهمان است. مهمان در فرهنگ ایرانیان همواره مورد تکریم قرار داشته و احترام به او یکی از ضر.ریات میهمانی‌های ایرانیان محسوب می‌شد:

 «ایرانی‌ها با داشتن مراسم خاصی در پذیرایی از میهمان‌ها، قواعدی دارند که آن را به طور دقیق اجرا می‌کنند. مثلاً وقتی میهمان وارد می‌شود، یا میزبان نشسته است و از جای خود تکان نمی‌خورد، یا آنکه کمی بلند می‌شود و بعد می‌نشیند و یا آنکه کاملا بلند می‌شود و به استقبال او می‌رود، زمانی هم که قلیان و چای می‌آورند آن را اول به میهمان تعارف می‌کنند. اینها همه نکات ظریفی است که در رسوم ایرانی به نسبت مقام و شئون میهمان و میزبان پیش‌بینی شده است و با دقت اجرا می‌شود و هر خارجی هم که به ایران می‌رود باید با این رسوم آشنا شود.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •