روزنامه ای برای کمک به مظلومین

روزنامه ای برای کمک به مظلومین

این روزنامه با پیشنهاد و کوشش میرزاجهانگیرخان شیرازی معروف به صور اسرافیل و علی اکبر دهخدا اداره و منتشر می ‏شد. جهانگیرخان این روزنامه را با هدف تکمیل معنی مشروطیت و حمایتِ مجلس شورای ملی و کمک به روستائیان، ضعفا، فقرا و مظلومین انتشار می‏ داد.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

اولین شماره نامه هفتگی صوراسرافیل چند ماه پس از پذیرش مشروطیت ایران در هشتم (یا یازدهم) خرداد 1286 از چاپ خارج شد و به دست مردم رسید. این روزنامه با پیشنهاد و کوشش میرزاجهانگیرخان شیرازی معروف به صور اسرافیل و علی اکبر دهخدا اداره و منتشر می ‏شد. جهانگیرخان این روزنامه را با هدف تکمیل معنی مشروطیت و حمایتِ مجلس شورای ملی و کمک به روستائیان، ضعفا، فقرا و مظلومین انتشار می‏ داد. 
در آغاز، صوراسرافیل هفته‏ ای یکبار منتشر می ‏شد. تا آن وقت، ادبیات و انشاء ایرانی عموماً و روزنامه ‏ها، خصوصاً به طرز نگارش قدیم، سراسر الفاظ مسجَّع، پرتکلف و بی‏ حقیقت و بدون معنی و خالی از سود و اثر بود.
این روزنامه در تغییر نگارش تأثیر فراوانی داشت. روزنامه صوراسرافیل در طول انتشار خود دچار مشکلاتی شد. چندین بار نویسنده آن را تکفیر کردند و چند بار بساط روزنامه ‏نویسی آن را در هم پیچیدند. و سرانجام در جریان آزادی خواهی و اصلاح طلبی و در جریان به توپ بستن مجلس،صوراسرافیل دستگیر و به طرز فجیحی به شهادت رسید 
این روزنامه سرانجام پس از 32 شماره انتشار و در پی به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه قاجار و پس از قتل میرزا جهانگیرخان، مدتی تعطیل شد تا این‏که دهخدا آن را چند شماره در اروپا منتشر کرد و پس از مدتی برای همیشه تعطیل شد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •