رسم هدیه دادن در زمان قاجار

رسم هدیه دادن در زمان قاجار

رسم دادن هدیه در ایران بسیار تکامل یافته است و در زبان فارسی واژه‌ها و اصطلاحات ویژه‌ای برای انواع مختلف هدیه‌ها وجود دارد و مقام و منزلت هدیه دهنده و هدیه گیرنده را هم به خوبی معلوم می‌نماید...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

یکی از رسوم در هر جامعه ای و هرزمانی هدیه دادن است که در عصر قاجار هم رایج بود. رسمی که از سوی افراد مختلف صورت می‌گرفت. این رسم در عرصه سیاسی نیز وجود داشت. معمولاً  این اتفاق می‌توانست از سوی شاه یا یک فرمانروا به کارمندان و زیردستان صورت گیرد و گاه از سوی افراد معمولی به یکدیگر:
«گزافه نیست اگر ادعا شود که رسم هوشمندانه دادن هدیه که موجب استحکام دوستی و صمیمیت است، در ایران به اوج خود رسیده است. حتی شخص شاه هم این رسم عمومی را رعایت می‌کند و بخش بزرگی از عایداتش را صرف خریدن هدایای گرانقیمتی می‌کند که در طول سال به کارمندان وفادار و وظیفه شناس دربار و دولت داده می‌شود. مسافر اروپایی که برای نخستین بار قدم به خاک ایران می‌گذارد و با ساکنان این کشور به حشر و نشر می‌پردازد، پس از مدت کوتاهی در می‌یابد که مردم پیرامونش نه فقط با اظهار ادب و مهربانی می‌کوشند توجه او را به خود جلب کنند، بلکه سعی دارند که با دادن هدایای کوچک و بزرگ، خواه یک شاخه گل خواه هدیه‌ای گرانقیمت دل او را به دست آرند و در صورت امکان متقابلاً هدیه‌ای دریافت کنند. رسم دادن هدیه در ایران بسیار تکامل یافته است و در زبان فارسی واژه‌ها و اصطلاحات ویژه‌ای برای انواع مختلف هدیه‌ها وجود دارد و مقام و منزلت هدیه دهنده و هدیه گیرنده را هم به خوبی معلوم می‌نماید. برای مثال وقتی واژه «هدیه» به گوشمان می‌خورد، بیدرنگ در می‌یابیم که منظور هدیه‌ایست که یک فرمانروا به فرمانروای دیگر داده است. تعارف هدیه ایست که افراد معمولی به یکدیگر می‌دهند، «انعام» را یک فرد عالی مقام به زیر دستانش می‌دهد. بالعکس پیشکش» را افراد زیر دست به افراد بالادست می‌دهند این شخص اخیر می‌تواند شاه هم باشد.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •