تلاش برای کار افسران در یک هیأت

تلاش برای کار افسران در یک هیأت

یکی از پیشنهادات و طرح‌های آمریکا و سیا برای به دست گرفتن انقلاب مردم و جلوگیری از انتقال قدرت به امام، ایجاد هیأتی از افسران بلندپایه در کنار بختیار بود که لزوم کودتای نظامی ارتش را نیز بی‌نیاز می‌کرد. طبق این طرح قرار بود، هیات به صورت یک شورا کار با هماهنگی آمریکا اداره برخی امور را به دست گیرد.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

یکی از پیشنهادات و طرح‌های آمریکا و سیا برای به دست گرفتن انقلاب مردم و جلوگیری از انتقال قدرت به امام، ایجاد هیأتی از افسران بلندپایه در کنار بختیار بود که لزوم کودتای نظامی ارتش را نیز بی‌نیاز می‌کرد. طبق این طرح قرار بود، هیات به صورت یک شورا کار با هماهنگی آمریکا اداره برخی امور را به دست گیرد. 

«در این مرحله، ذهن من دچار این سئوال شده بود که اگر این مردان می‌توانستند باهم کار کنند و یک «هیات» تشکیل دهند، شاید می‌توانستند دوشادوش هم از بختیار هم حمایت کنند. به عنوان اولین گام، پیشنهاد کردم که دریادار حبیب‌الهی، استراتژی در دست گرفتن قدرت و کنترل عوامل صنعتی و ذخایر مالی کشور را تحت رهبری بختیار تهیه کند. به نظر من، این کار بهتر از یک کودتای نظامی مستقیم بود. کاملاً روشن کردم که اگر هم قرار باشد ارتش رأساً وارد عمل شود و کنترل کشور را در دست گیرد، همین برنامه‌ریزی لازم است. حبیب‌اللهی واکنش مثبت نشان داد. احساس می‌کرد در موقعیت مناسب برای کمک کردن، هست. زیرا افسران ارشد نیروی دریایی بیشتر از دو نیروی دیگر، درک و عمق دارند. او بخصوص بر برتری افسران نیروی دریایی نسبت به نیروی زمینی تاکید داشت.
پیشنهاد کردم که این هیات، تبدیل به یک شورا شود که در آن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و رؤسای سه نیرو عضویت داشته باشند. این عقیده را پسندید. حتی در زمینه کار کردن با نخست‌وزیر جدید از طریق این شورا موافق‌تر به نظر می‌رسید. آنچه من واقعاً می‌خواستم، ایجاد یک عنصر جدید مشابه با ستاد مشترک فرماندهان نیروهای مسلح آمریکا بود که با وحدت و یکپارچگی کار کند. لذا احساس کردم توانسته‌ام با دریادار، بهتر از دو افسر دیگر راه بیایم. به نظر می‌رسید که قبول کرده باشد که شاه باید برود و با این نظر که بعد از شاه باید در ایران بماند، موافقت کرده است.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •