تلاش بی نتیجه تیمور بختیار برای ساقط کردن شاه

تلاش بی نتیجه تیمور بختیار برای ساقط کردن شاه

احسان نراقی از زبان ناصر ذوالفقاری واقعیت های جالبی درباره دشمنی بختیار، رئیس ساواک و شاه بیان کرده است. واقعیت هایی که نشان می دهد بختیار به واقع قصد ساقط کردن شاه را داشت، اگرچه هرگز موفق نشد...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

احسان نراقی از زبان ناصر ذوالفقاری واقعیت های جالبی درباره دشمنی بختیار، رئیس ساواک و شاه بیان کرده است. واقعیت هایی که نشان می دهد بختیار به واقع قصد ساقط کردن شاه را داشت، اگرچه هرگز موفق نشد:
«او به من گفت: وقتی که دکتر امینی، شاه را وادار کرد تا بختیار را به خارج از کشور تبعید کند. من به فرودگاه رفتم. در فرودگاه بختیار در گوش من گفت: من به خارج می روم تا زن هر دو (شاه  و امینی) را .... او می خواست جای شاه را بگیرد. وقتی به آمریکا رفت تاجبخش و عالیخانی هم همراهش بودند. بختیار به مدت 25 دقیقه با کندی هم ملاقات کرد.... گویا کندی هم به بختیار گفته بود در برنامه ای که شما علیه شاه دارید ما پشت سر تو هستیم، بختیار آن موقع رئیس ساواک بود و امکاناتی هم داشت...»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •