رویارویی انگلستان با ورود ایران به کنفرانس صلح ورسای

رویارویی انگلستان با ورود ایران به کنفرانس صلح ورسای

ایران در زمان تشکیل کنفرانس صلح ورسای با اعزام نمایندگانی به فرانسه، تصمیم به احقاق حقوق سیاسی و اقتصادی خود از اشغالگران طی جنگ جهانی اول نمود. علاوه بر این، سرزمین‌ها و حقوق از دست رفته ایران طی جنگ‌های اول و دوم با روسیه نیز از دیگر درخواست‌های نمایندگان ایران در کنفرانس صلح ورسای بود؛ اما این خواسته‌ها به دلیل مخالفت روسیه و نیز ضعف دیپلماتیک نمایندگان بدون نتیجه ماند...

کافه تاریخ- اخبارتاریخی

 

ایران در زمان تشکیل کنفرانس صلح ورسای با اعزام نمایندگانی به فرانسه، تصمیم به احقاق حقوق سیاسی و اقتصادی خود از اشغالگران طی جنگ جهانی اول نمود. علاوه بر این، سرزمین‌ها و حقوق از دست رفته ایران طی جنگ‌های اول و دوم با روسیه نیز از دیگر درخواست‌های نمایندگان ایران در کنفرانس صلح ورسای بود؛ اما این خواسته‌ها به دلیل مخالفت روسیه و نیز ضعف دیپلماتیک نمایندگان بدون نتیجه ماند:
«دولت ایران که در نتیجه جنگ جهانی دچار خسارت و صدمات فراوانی شده و بخصوص در آخرین سال جنگ به علت بروز قحطی چندین هزار از از مردم آن مرده بودند که دلیل عمده آن استفاده خواروبار جهت نیروهای خارجی بود، به محض اینکه کنفرانس صلح در ژانویه ۱۹۱۹ در ورسای تشکیل شد تصمیم گرفت نمایندگانی اعزام و خواسته‌های خود را به اطلاع دول فاتح برساند. هیئت نمایندگی ایران به ریاست مشاورالممالک انصاری وزیر امور خارجه و در معیت ذکاءالملک فروغی رئیس دیوان عال کشور رهسپار فرانسه گردید و تقاضای شرکت در جلسات کنفرانس صلح را نمود. دولت انگلستان به عنوان اینکه ایران رسماً بی‌طرف بوده و در جنگ شرکت عملی نداشت است تا بتواند در کنفرانس صلح شرکت کند با پذیرفتن هیئت ایرانی مخالفت کرد. هیئت نمایندگی آمریکا بخصوص وزیر خارجه آن جورج لانسینک که متوجه حقانیت ایران شده بودند مساعی زیادی در مورد پذیرفتن ایران در کنفرانس به کار بردند ولی انگلیسی‌ها به هیچوجه حاضر به تغییر عقیده نشده و شدیداً با این موضوع مخالفت ورزیدند و هیئت ایرانی که از ورود به جلسات کنفرانس مأیوس شده بود تقاضای خود را در جزوه‌‌ای انتشار داد و جهت هیئت‌های نمایندگی عضو کنفرانس فرستاد. این تقاصا شامل سه قسمت سیاسی، اقتصادی و قضایی بود. در قسمت سیاسی ایران تقاضا داشت قرارداد ۱۹۰۷ فوراً و رسماً ملغی گردد، مستحفظین و گاردهای سفارت کنسولگری‌های خارجی در ایران برچیده شوند و سرزمین‌هایی که در طی قرن از ایران گرفته شده است مسترد گردد. این سرزمین‌ها شامل ایالات مرو،" خیوه، ترکستان و هفده شهر قفقاز بود که طی دو دوره جنگ‌های ایران و روس از ایران منتزع شده بود و به این ترتیب سرحدات ایران به صورتی در می‌آمد که در ابتدای قرن ۱۹ وجود داشته است. در غرب هم تقاضا شده بود ایالات کردستان و موصل و دیاربکر ضمیمه خاک ایران گردد و رودفرات سرحد غربی ایران شناخته شود. در قسمت اقتصادی دولت ایران تقاضای غرامت و جبران خساراتی را که نیروهای دول متخاصم در دوران جنگ به ایران وارد ساخته بودند، داشت و در قسمت قضایی الغای کاپیتولاسیون و برچیده شدن محاکم کار گذاری مربوط به رسیدگی به جرایم خارجیان را تقاضا کرده بود. در اثر مخالفت دولت انگلستان، کنفرانس صلح ورسای به تقاضاهای دولت ایران ترتیب اثر نداد و وثوق‌الدوله نخست وزیر هم آنطور که باید و شاید از هیئت نمایندگی ایران پشتیبانی نکرد. لذا مأموریت این هیئت با شکست مواجه شد و به ایران مراجعت نمود. علت اصلی مخالفت شدید انگلستان با شرکت نمایندگان ایران در کنفرانس صلح قراردادی بود که بطور محرمانه با وثوق‌الدوله مشغول مذاکره و تهیه‌اش بودند و به منزله خاتمه استقلال ایران به شمار می‌رفت.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •