حیف است ایرانی تریاکی شود

حیف است ایرانی تریاکی شود

دکتر جهانشاه صالح (سناتور) که مسئول مبارزه با کشت تریاک در ایران بود، می‌گفت: «حیف است ایرانی تریاکی شود.» او ادعا می‌کرد که کشت تریاک ایرانی را تریاکی می کند. به هر حال او مجبور بود دستور آمریکا را اجرا کند تا سود کلانی به جیب ترکیه برود...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی


کشت تریاک در دوران محمدرضا شاه در ایران نیز انجام می‌شد؛ اما آمریکا به دلایلی شاه را متقاعد به نابود کردن آن کرد. با توقف کشت این محصول در ایران، تریاک افغانستان و ترکیه به ایران سرازیر شد و ضمن تحمیل هزینه‌های فراوان، منجربه اعتیاد یافتن بسیاری از مردم شد. ممنوعیت کشت تریاک در ایران در حالی صورت گرفت که کشورهای همسایه به کشت این محصول مبادرت داشتند و از سویی راهکارها و فرهنگ سازی‌های متناسب برای مقابله با آن صورت نگرفت:
«نکته‌ای که در رابطه با افغانستان باید گفته شود، مسئله قاچاق تریاک است. افغانستان راه قاچاق تریاک وارداتی به ایران است و این جریان از زمانی شروع شد که به دستور آمریکا و برای کمک به ترکیه کشت خشخاش در ایران منع شد. دکتر جهانشاه صالح (سناتور) که مسئول مبارزه با کشت تریاک در ایران بود، می‌گفت: «حیف است ایرانی تریاکی شود.» او ادعا می‌کرد که کشت تریاک ایرانی را تریاکی می کند. به هر حال او مجبور بود دستور آمریکا را اجرا کند تا سود کلانی به جیب ترکیه برود. با منع کشت خشخاش در ایران سیل تریاک قاچاق از افغانستان و ترکیه به ایران سرازیر شد و در مقابل سکه طلای ایران خارج می‌شد، چون در مقابل تحویل تریاک فقط سکه طلا را می‌پذیرفتند! آمارهای دقیق نشان می‌داد که پس از منع کشت خشخاش در ایران میزان موجودی تریاک در کشور ۳ برابر شد و این یک مسئله کاملاً طبیعی است، یک معتاد زمانی که بفهمد تهیه تریاک مشکل است. به جای یک کیلو احتیاجش، برای روز مبادا ۳ کیلو ذخیره می‌کند و این در مورد همه اجناس صادق است.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •