تصویری از فقرا و بیماران جذامی سال قحطی در آذربایجان

تصویری از فقرا و بیماران جذامی سال قحطی در آذربایجان

فقرا و بیماران جذامی سال قحطی در آذربایجان

کافه تاریخ- عکس

 

فقرا و بیماران جذامی سال قحطی در آذربایجان

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •