اعلامیه آیت الله بهاءالدین محلاتی مبنی بر تاسیس نیروگاه اتمی در ایران

اعلامیه آیت الله بهاءالدین محلاتی مبنی بر تاسیس نیروگاه اتمی در ایران

اعلامیه آیت الله بهاءالدین محلاتی مبنی بر اعتراض به خودکامگی و استبداد رژیم پهلوی در مبارزه با آزادی های فردی و اجتماعی ، واردات بی رویه کالا به ایران ، اصرار به تاسیس نیروگاههای اتمی در ایران با هدف مبارزه با اسلام و روحانیت و لزوم ادامه مبارزات مردمی

کافه تاریخ- سند

 

اعلامیه آیت الله بهاءالدین محلاتی مبنی بر اعتراض به خودکامگی و استبداد رژیم پهلوی در مبارزه با آزادی های فردی و اجتماعی ، واردات بی رویه کالا به ایران ، اصرار به تاسیس نیروگاههای اتمی در ایران با هدف مبارزه با اسلام و روحانیت و لزوم ادامه مبارزات مردمی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •