هنرمندان ایتالیایی، پیشگامان کاریکاتور روزنامه ای

هنرمندان ایتالیایی، پیشگامان کاریکاتور روزنامه ای

کاریکاتور حاصل تلاش هنرمندانى است که از به هم آمیختن خط‌ها، تصویرهایى را بر صفحات سفید کاغذ، خلق می‌کنند. اولین کاریکاتورهایى که در آنها مسائل سیاسى و اجتماعى مطرح شد، در حفاری‌هاى شهر پمپئى به دست آمده که تقریباً 1900 سال پیش در زیر گدازه‌هاى آتشفشانى پنهان بود. این کاریکاتورها بر روى ستون‌هاى سنگى کنده شده بود و در معرض دید همگان قرار داده می‌شد.»...

کافه تاریخ- کافه هنر

 

 کاریکاتور حاصل تلاش هنرمندانى است که از به هم آمیختن خط‌ها، تصویرهایى را بر صفحات سفید کاغذ، خلق می‌کنند. اولین کاریکاتورهایى که در آنها مسائل سیاسى و اجتماعى مطرح شد، در حفاری‌هاى شهر پمپئى به دست آمده که تقریباً 1900 سال پیش در زیر گدازه‌هاى آتشفشانى پنهان بود. این کاریکاتورها بر روى ستون‌هاى سنگى کنده شده بود و در معرض دید همگان قرار داده می‌شد.» درباره آنچه که امروزه با عنوان کاریکاتور روزنامه‌اى، مطرح است، چنین گفته می‌شود: «پدید آمدن شیوه‌هاى تازه‌اى براى تکثیر یک اثر هنرى در آن سالها [قرن هفدهم میلادى] مثل لیتوگرافى، کلیشه‌سازى، کنده‌کارى و چاپ، کاریکاتور را به شکل هنرى مردمى، مطلوب عامه کرد.در نخستین روزهاى نشو و نماىِ این هنر، با نام‌هایى چون «اگوستینو کاراچی»  و «جیوانى برنى‌نى» در ایتالیا به عنوان پیشگامان هنر کاریکاتور و طنز ترسیمى برمی‌خوریم ؛ ولى اوضاع و احوال اجتماعى و سیاسى ایتالیا در آن زمان به گونه‌اى نبود که این هنر بتواند بدان‌سان که باید و شاید تأثیرى فراگیر داشته باشد. در اواخر قرن هفدهم میلادى، آزادى بى‌قید و بند مطبوعات در هلند از سویى و گِرد آمدنِ گروه بسیارى از نقاشان و هنرمندان وقت در این کشور، هلند را میدان فعالیت کاریکاتوریست پُر کارى چون «رومین دوهوگ»  ساخت. شهرت و محبوبیت او حتى از مرزهاى کشورش فراتر رفت. تا جایى که کاریکاتورهایش با ترجمه و زیرنویس، راهى فرانسه و انگلستان شد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •