قدرت حزب توده در دوره مصدق؟

قدرت حزب توده در دوره مصدق؟

حزب توده سازماندهی شده ترین و قدرتمندترین حزب تاریخ معاصر ایران بود. درباره میزان نفوذ این حزب در ارتش شاهنشاهی در زمان مصدق حرف و حدیث های بسیاری به جا مانده است. گازیوروسکی معتقد است...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

حزب توده سازماندهی شده ترین و قدرتمندترین حزب تاریخ معاصر ایران بود. درباره میزان نفوذ این حزب در ارتش شاهنشاهی در زمان مصدق حرف و حدیث های بسیاری به جا مانده است. گازیوروسکی معتقد است:
«آنچه من به آن اعتقاد دارم این است که حزب توده در یک سال اول زمامداری مصدق، شبکه ای بسیار قوی مرکب از  500 افسر در نیروهای مسلح ایران داشت. هنگامی که این شبکه کشف شد، اطلاعات  دیگری حاکی از وجود سازمان دیگری از حزب توده در میان درجه داران به دست آمد. گرچه هیچ گاه کانون و محل اصلی این شبکه کشف نشد، ولی همواره این نگرانی وجود داشت که حزب توده حضور گسترده ای در ارتش ایران به دست آورده است. در نتیجه ، هراس از حزب توده بسیار قابل توجه بود.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •