خریدهای نامرغوب مرزبانی کشور از حساب بیت المال

خریدهای نامرغوب مرزبانی کشور از حساب بیت المال

در این سند بار دیگر از عدم صلاحیت فرماندهان و مدیران حکومت پهلوی پرده برداشته می شود. ویزگی که اکثریت قریب به اتفاق نخبگان سیاسی پهلوی دوم گرفتار آن بودند. در این سند ساواک گزارش داده است که سپهبد حاجعلی کیا فرمانده مرزبانی کشور خریدهای نامرغوب و غیرضروری از حساب بیت المال انجام داده است.

کافه تاریخ- سند

 

در این سند بار دیگر از عدم صلاحیت فرماندهان و مدیران حکومت پهلوی پرده برداشته می شود. ویزگی که اکثریت قریب به اتفاق نخبگان سیاسی پهلوی دوم گرفتار آن بودند. در این سند ساواک گزارش داده است که سپهبد حاجعلی کیا فرمانده مرزبانی کشور خریدهای نامرغوب و غیرضروری از حساب بیت المال انجام داده است. 
محترماً برای مزید اطلاع مراتب ذیل را به عرض میرساند. در سال قبل به وسیله مرزبانی کل کشور تیمسار سرتیپ علی کیا و سرکار سرهنگ حماسی مقدار کلی اثاثیه برای مرزهای کشور شاهنشاهی خریداری گردید از قبیل رادیو، یخچال، سرویس غذاخوری، زیراستکان و سینی نقره و میز و صندلی و غیره و غیره که تمامی اثاثیه خریداری شده با تبانی و دریافت حق‌السهم حسابی به دولت فقیر قالب کردند.
1. رادیوهای خریداری شده ابداً به درد مرز نخورده و بلااستفاده مانند تخته درب مسجد گوشه مرزها افتاده است. 2. خرید باطری رادیوها را طبق دستور شفاهی به مرزبان‌ها تحمیل ولی گویا در اسناد هزینه به نام ارزش باطری رادیو در مرکز تنظیم و به خرج رفته است. 3. میز و صندلی از جنس نامرغوب و به قیمت گران با دولت محسوب که اغلب آنها شکسته شده است. 4. یخچال نیز همانطور در اغلب مرزها بدون استفاده مانده و برای دولت کاملاً گران تمام شده است. 5. سرویس سماور و غیره نیز از جنس نامرغوب بوده و تا کسی نبیند نخواهد دانست. 6. هزینه حمل اثاثیه خندهدارتر از همه، اغلب اثاثیه با ماشینهای دولتی و غالب آنها را خود مرزبان‌ها حمل نموده و کرایه پرداخته‌اند به طوری که شنیده شد که در مرکز به نام هزینه حمل اثاثیه سند تنظیم و به حساب رفته است و پاره[ای] از مرزبان‌ها مطالبه حمل و ارزش باطری را نموده‌اند متأسفانه از طرف مرزبانی کل کشور نپرداخته‌اند سهل است جوابی هم نداده‌اند. 7. خوب است از حضرت تیمسار سرتیپ کیا و سرهنگ حماسی کهنه رند اصفهانی سؤال شود که اعتبارات با آن رقم بزرگ مرزبانی از قبیل (هزینه سفره. هزینه زندانیان. هزینه نوشت افزار. هزینه روشنایی و غیره، مخصوصاً هزینه سری) که به مرزبان‌ها مختصری حواله میفرمایند بقیه به چه مصرفی رسیده آیا به صرفه‌جویی دولت یا به صرفه جیب شخصی.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •