تصویری از جولان دیپلماتهای متفقین در کاخ سعد آباد در ایام اشغال ایران

تصویری از جولان دیپلماتهای متفقین در کاخ سعد آباد در ایام اشغال ایران

آندریویچ اسمیرنوف سفیر شوروی در تهران به اتفاق همراهان خود در محوطه کاخ سعدآباد در ایام اشغال ایران توسط متفقین

کافه تاریخ- عکس

 

آندریویچ اسمیرنوف سفیر شوروی در تهران به اتفاق همراهان خود در محوطه کاخ سعدآباد در ایام اشغال ایران توسط متفقین

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •