ساواک، چشم و گوش شاه

ساواک، چشم و گوش شاه

ساواک به روزنامه‌ها در مورد مقالاتشان رهنمود می‌دهد و در مورد افرادی که مقاماتی کسب می‌کنند تحقیق می‌کند.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

ساواک، مهمترین نهاد اطلاعاتی و امنیتی رژیم شاه بود که با بودجه نامحدود و با هدف شناسایی مخالفان رژیم تأسیس شد. این نهاد اطلاعاتی، در بسیاری از حوزه‌ها فعال بوده و تحت نظارت و کنترل مستقیم شاه قرار داشت:

«ساواک ترکیبی از سازمآن‌‌‌های سیا (CIA) و اف بی آی (FBI) و ان اس ای (NSE) و شورای امنیت ملی است و مانند زمان داریوش به عنوان چشم و گوش شاه استفاده می‌شود. رئیس ساواک نعمت اللّه نصیری به عنوان معاون نخست‌وزیر هم می‌باشد و مستقیماً به شاه گزارش می‌دهد. ساواک برای پروژه‌‌‌هایش و پروژه‌‌‌هایی که شاه بدهد بودجه نامحدودی دارد. ساواک به روزنامه‌ها در مورد مقالاتشان رهنمود می‌دهد و در مورد افرادی که مقاماتی کسب می‌کنند تحقیق می‌کند. کسب مقام رسمی، مجلسین، هماهنگی ملاقات‌‌های خارجی با شاه و بازرسی و تحقیق و محاکمه افراد ضد شاه و ضد امنیتی را در دست دارد. نصیری یکی از محدود افرادی است که به شاه دسترسی فوری داشته و دارای نفوذ زیادی در بیشتر تصمیم گیری‌ها است.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •