اشتباه محاسباتی رضاخان در انتخاب نمایندگان مجلس

اشتباه محاسباتی رضاخان در انتخاب نمایندگان مجلس

انتصاب «سردار فاخر حکمت» [از رجال عصر پهلوی و رییس چند دوره‌ی مجلس] به دستور رضاخان برای نمایندگی مجلس شورای ملی در سال 1302 موضوع سند زیر است. هدف رضاخان از این انتصابات هموار کردن زمینه‌های انتقال سلطنت به خود بود.

کافه تاریخ- سند

 

انتصاب «سردار فاخر حکمت» [از رجال عصر پهلوی و رییس چند دوره‌ی مجلس] به دستور رضاخان برای نمایندگی مجلس شورای ملی در سال 1302 موضوع سند زیر است. هدف رضاخان از این انتصابات هموار کردن زمینه‌های انتقال سلطنت به خود بود. در بخشی از این سند می‌خوانیم:«لزوماً متذکر می‌شوم که سیف اله خان اشتباهاً نامزد گردیده و بایستی سردار فاخر از آباده انتخاب شود . ضمناً لازم است به امان اله خان دستور دهید که با نصرة الممالک حاکم آباده موافقت نماید» .

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •