اهمیت کشتار میدان ژاله برای حکومت و مخالفان

اهمیت کشتار میدان ژاله برای حکومت و مخالفان

اخبار مربوط به وقایع ایران در جریان این مذاکرات بدست پرزیدنت کارتر رسید و رهبران دو کشور دیگر هم از آن مطلع شدند. انور سادات که از دوستان نزدیک شاه بود، تصمیم گرفت از همانجا به شاه تلفن کند و مراتب همدردی و پشتیبانی خود را از شاه به وی اطلاع دهد.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

بسیاری معتقدند اگر شاه و رژیم به طور مستقیم در برابر مردم و مخالفان می‌ایستاد موفق به حفظ قدرت می‌شد. به باور این گروه، شاه هیچگاه مستقیماً به رویارویی با مخالفان برنخاست و از این رو تعداد کشته‌شدگان انقلاب بسیار اندک بود؛ اما واقعیات از تجمعات و راه‌پیمائی‌های مردم در آن سال‌ها عکس این قضیه را نشان می‌دهد و حاکی از برخورد و شلیک نظامیان به مردم است. علیرغم برخورد مستقیم نظامیان با مردم، مردم بدون واهمه در مقابل رژیم ایستادند:
«درباره تعداد کشته شدگان در میدان ژاله ارقام مبالغه‌آمیزی گفته شده، هرچند حکومت نظامی و کشتار اگر رقم دویست نفر هم درست باشد تکان دهنده است. بهرحال با درنظر گرفتن وسعت میدان ژاله و تعداد تظاهرکنندگان رقم چندین هزار نفز کشته در فاجعه "جمعه سیاه" - که در مطبوعات ایرانی و خارجی منتشر شد معقول بنظر نمی‌رسد.
و هر رقمی را که باور کنیم کشتار جمعه سیاه برای هر دو طرف تکان دهنده بود. مخالفان از شدت عمل حکومت نظامی جا خوردند و دولت - مخصوصاً شخص شاه از کثرت کشته‌شدگان متحیر و نگران شدند. نیروهای نظامی در شهرهای بزرگ دیگری هم که حکومت نظامی اعلام شده بود در برابر مخالفان شدت عمل بخرج دادند. تظاهرات مخالف درهم شکسته شد و عده زیادی بازداشت شدند و با این خشونت و شدت عمل اولیه فعالیت های مخالفان فروکش کرد  و در همان ایام در آمریکا کنفرانس سران سه کشور آمریکا و مصر و اسرائیل در کمپ دیوید در جریان بود. اخبار مربوط به وقایع ایران در جریان این مذاکرات بدست پرزیدنت کارتر رسید و رهبران دو کشور دیگر هم از آن مطلع شدند. انور سادات که از دوستان نزدیک شاه بود، تصمیم گرفت از همانجا به شاه تلفن کند و مراتب همدردی و پشتیبانی خود را از شاه به وی اطلاع دهد.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •